Komunikat nr 37 – podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków 2019

Szanowni Państwo, Członkowie PS AES,

W dniu 17 czerwca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Sekcji Audio Engineering Society. Przedyskutowano bieżącą działalność Sekcji oraz podjęto kilka ważnych dla funkcjonowania sekcji decyzji. Jednogłośną decyzją członków przedłużono kadencję obecnego zarządu na lata 2019-2021, wprowadzając niewielkie zmiany. W chwili obecnej skład Zarządu PS AES przedstawia się następująco:

Prezydium zarządu

Piotr Kleczkowski – Przewodniczący

Radosław Smoliński – Wiceprzewodniczący

Bartłomiej Chojnacki – Sekretarz

Dorota Czopek – Skarbnik

Członkowie zarządu

Andrzej Białczyk

Tomasz Dziedzic

Jarosław Gretkierewicz

Maurycy Kin

Ewa Łukasik

Alicja Wieczorkowska

Komisja rewizyjna

Andrzej Brzoska

Stefan Brachmański

Andrzej Miśkiewicz

Sąd koleżeński

Tadeusz Fidecki

Bożena Kostek

Przemysław Plaskota

Walne Zgromadzenie po szczegółowej dyskusji podjęło rekomendowaną przez Zarząd PS AES decyzję o zmianie systemu finansowania. Od roku 2020 PS AES nie będzie przyjmować składek bezpośrednio od członków, którzy w większości będą przedłużać członkostwo na stronie AES. Polska Sekcja będzie otrzymywać od Centrali subwencję na pokrycie kosztów działalności. Sekcja zachowuje autonomię w zakresie pozyskiwania członków wspierających. Szczegóły nowego systemu finansowania podajemy w zakładce „Składki”:  http://aes.org.pl/skladki/

Zmiana systemu finansowania jest wynikiem sugestii centrali AES, ale również dostrzeganych przez Członków i Zarząd wad obecnego systemu. Realne dochody PS AES ze składek członków indywidualnych stały się bardzo niskie, a jednocześnie procedura przekazywania wpłat do Centrali bywała zawodna. Nowe zasady zostały przez WZ uchwalone jednogłośnie.

Walne Zgromadzenie przedyskutowało również organizację konferencji ISSET2020. Zakończeniem długiej dyskusji było głosowanie, w którym WZ podjęło decyzję o rezygnacji z organizacji konferencji ISSET w roku 2020, w celu utrzymania dwuletniego rytmu konferencji powiązanych z Walnymi Zgromadzeniami Członków PS AES, oraz ze względu na zaplanowaną już na ten rok konferencję Nowości w Technice Audio i Video 2020 we Wrocławiu. Więcej informacji na temat konferencji ISSET2021 przekażemy w przyszłym roku.

Wielu uczestników dyskusji podkreślało potrzebę zbliżenia PS AES do profesjonalnej branży audio w Polsce. Przedyskutowano wiele możliwych form zwiększenia widoczności Sekcji w branży za pośrednictwem kanałów Social Media oraz możliwych do zorganizowania wydarzeń, także możliwości obejmowania patronatów nad wydarzeniami branżowymi. Zawiązano grupę inicjatywną, mającą zająć się zbadaniem możliwości PS AES w zakresie zwiększenia widoczności naszego Stowarzyszenia w Polsce. Więcej informacji prześlemy w kolejnym komunikacie, osoby zainteresowane zaangażowaniem się w działalność PR dla Polskiej Sekcji AES zapraszamy do kontaktu.

W imieniu zarządu dziękuję wszystkim obecnym za przybycie na tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków PS AES. O realizacji jego postanowień i bieżącej aktywności sekcji będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Z poważaniem,

Bartłomiej Chojnacki

Sekretarz PS AES

Ten wpis został opublikowany w kategorii Komunikaty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.