Wysokość składek członkowskich Polskiej Sekcji Audio Engineering Society za 2017 wynosi:

  • 300 PLN (opłata za członkostwo zwyczajne)
  • 100 PLN (opłata za członkostwo studenckie)

Więcej szczegółów:

Komunikat nr 30 Wysokość składek w roku 2017

W przypadku reaktywacji członkostwa nie jest konieczne ponowne wypełnianie aplikacji.
Składki można opłacić wyłącznie przelewem bankowym.

Dane do przelewu

Polska Sekcja Audio Engineering Society
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Konto: Volkswagen Bank Polska S.A.
nr 90 2130 0004 2001 0328 1144 0001

W opisie wpłaty proszę zamieścić imię i nazwisko lub nazwę wpłacającego oraz rok, za który opłacana jest składka (np. Jan Kowalski, składka członkowska za rok 2013), numer członkowski. W przypadku wpłat zbiorczych proszę o przesłanie pocztą elektroniczną listy osób, za które została wniesiona opłata.