Składki członkowskie PS AES

Wysokość składek członkowskich Polskiej Sekcji Audio Engineering Society za 2019 wynosi:

  • 300 PLN opłata za członkostwo zwyczajne
  • 200 PLN opłata dla członka rozpoczynającego członkostwo zwyczajne, który w 2018 r. opłacił składkę członka studenckiego
  • 90 PLN obniżona opłata za członkostwo studenckie

Pozostałe informacje podane w Komunikacie nr 33:

Komunikat nr 33 Wysokość składek w roku 2019

W przypadku reaktywacji członkostwa nie jest konieczne ponowne wypełnianie aplikacji.
Składki można opłacić wyłącznie przelewem bankowym. Po wysłaniu przelewu prosimy o kontakt z Sekretarzem i Skarbnikiem sekcji w celu przyspieszenia procesu przedłużenia członkostwa. (bartlomiej.chojnacki@agh.edu.pl oraz dorota.czopek@agh.edu.pl)

Dane do przelewu

Polska Sekcja Audio Engineering Society
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Konto: Volkswagen Bank Polska S.A.
nr 90 2130 0004 2001 0328 1144 0001

W opisie wpłaty proszę zamieścić imię i nazwisko lub nazwę wpłacającego oraz rok, za który opłacana jest składka (np. Jan Kowalski, składka członkowska za rok 2019), bardzo ważne jest również podanie numeru członkowskiego. W przypadku wpłat zbiorczych proszę o przesłanie pocztą elektroniczną listy osób, za które została wniesiona opłata.