Składki członkowskie PS AES

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Członków PS AES w dniu 17 czerwca 2019 roku, Stowarzyszenie rozpoczyna proces przejścia na nowy system finansowania oparty o wpłaty bezpośrednio na stronie Centrali AES. Podstawowe zasady i zalety nowego systemu opisano poniżej, w razie wątpliwości prosimy o kontakt (bchojnacki@agh.edu.pl). O pełnym wdrożeniu i funkcjonowaniu nowego systemu poinformujemy w stosownym komunikacie.

Zasady nowego systemu finansowania PS AES

 1. Wszyscy członkowie PS AES corocznie opłacają składki za pomocą kart płatniczych lub kredytowych, tak jak członkowie większości sekcji na świecie. Obecnie wysokość składek wynosi: członkostwo pełne 63 USD, dopłata za drukowany JAES 75 USD, członkostwo studenckie 25 USD.
 2. Wpłata składki powoduje automatyczne przedłużenie członkostwa na dany rok.
 3. Osoby nie posiadające karty lub nie chcące korzystać z tej formy płatności opłacają składkę jak dotychczas na konto PS AES, w kwocie równej w przybliżeniu płatności 63 USD za pomocą karty. Przelicznik na dany rok kalendarzowy poda Zarząd PS AES do końca poprzedniego roku. Łączna kwota tych wpłat jest odejmowana od wniosku PS AES o dofinansowanie do centrali.
 4. Finansowanie sekcji studenckich.
  1. Sekcje przekazują do Skarbnika PS swoje plany wydatków na rok następny z odpowiednim wyprzedzeniem.
  2. Skarbnik PS AES włącza plany poszczególnych sekcji do osobnych pozycji łącznego planu wydatków przekazywanego do centrali.
  3. Otrzymane z Centrali środki PS przekazuje odpowiednim sekcjom opłacając bądź refinansując faktury.
 5. PS AES corocznie występuje o subwencję na rok następny, na podstawie preliminarza wydatków.

Zalety

 1. Składki członkowskie będą niższe, pomimo iż do kwoty wynikłej z kursu zakupu USD NBP trzeba doliczyć wysokie marże operatorów kart.
 2. Kwota subwencji będzie większa od tej, jaka w dotychczasowym systemie pozostawała do dyspozycji PS AES.
 3. Eliminujemy częste obecnie problemy z przekazywaniem składek.
 4. Eliminujemy niesprawiedliwy system, w którym PS AES utrzymują członkowie opłacający składki w kraju.

Dla osób wpłacających bezpośrednio przez Sekcję (przelewem)

Wysokość składek, zgodnie z uchwałą Zarządu, według komunikatu nr 38:

członkostwo pełne – 260 zł,

członkostwo studenckie – 100 zł,

Dane do przelewu:

Polska Sekcja Audio Engineering Society
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Konto: Volkswagen Bank Polska S.A.
nr 90 2130 0004 2001 0328 1144 0001

W opisie wpłaty proszę zamieścić imię i nazwisko lub nazwę wpłacającego oraz rok, za który opłacana jest składka (np. Jan Kowalski, składka członkowska za rok 2019), bardzo ważne jest również podanie numeru członkowskiego. W przypadku wpłat zbiorczych proszę o przesłanie pocztą elektroniczną listy osób, za które została wniesiona opłata.