Komunikat nr 36 – proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Szanowni Państwo,

Zarząd PS AES przedstawia proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków PS AES, zaplanowanego na 17 czerwca 2019 o godzinie 15:00 w studio sztuki, sala C5, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86
w Warszawie:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od października 2017 roku do czerwca 2019 roku.
 5. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Zarządu.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom PS AES.
 10. Wybory nowych władz PS AES.
 11. Przedstawienie wstępnie uzgodnionych z Centralą AES zmian w systemie finansowania PS AES.
 12. Dyskusja nad zasadami nowego finansowania PS AES i ewentualne podjęcie uchwały.
 13. Omówienie planów Sekcji na najbliższe lata
 14. Dyskusja na pozostałe tematy, wolne wnioski i przyjęcie uchwał.
 15. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,

Bartłomiej Chojnacki

Sekretarz Zarządu PS AES

Ten wpis został opublikowany w kategorii Komunikaty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.