NTAV2018

XVII Międzynarodowe Sympozjum
Nowości w Technice Audio i Wideo

11-12 października 2018                            

Zadanie finansowane w ramach umowy 938/P-DUN/2018. ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

XVII Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo odbędzie się w dniach 11‑12 października 2018 roku po raz pierwszy w Poznaniu. Sympozjum organizowane jest przez Polską Sekcję Audio Engineering Society i Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Informatycznego przy współpracy z Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej, Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym oraz Wydziałem Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Gdańskiej.

Gość specjalny: dr Nadja Wallaszkovits  – Prezydent Elekt Audio Engineering Society, Phonogrammarchiv, Austriacka Akademia Nauk, Wiedeń,
specjalista w dziedzinie konserwacji i digitalizacji nagrań fonicznych
.

Do udziału w Sympozjum zapraszamy osoby zajmujące się w swojej pracy szeroko pojętymi systemami audio i wideo:

 • specjalistów w dziedzinie:
  • przetwarzania sygnałów fonicznych  – reżyserów i realizatorów dźwięku, akustyków, archiwistów, specjalistów w branży nagłośnienia, pracowników nauki zajmujących się problematyką reżyserii, inżynierii i przetwarzania dźwięku,
  • przetwarzania sygnałów wizyjnych (kodowania, rozpoznawania, rozumienia obrazu),
  • wyszukiwania informacji multimedialnej,
  • budowy aplikacji multimedialnych i repozytoriów treści multimedialnych,
  • wielomodalnej komunikacji człowieka z komputerem,
  • systemów transmisji danych multimedialnych,
  • systemów wizyjnych i multimedialnych,
  • archiwizacji materiałów fonograficznych,
  • teoretyków i praktyków nowych mediów,
 • naukowców wykorzystujących technologie audio i wideo,
 • twórców z pogranicza sztuki i technologii multimedialnych,
 • specjalistów w innych dziedzinach pokrewnych,
 • studentów i doktorantów – adeptów wyżej wymienionych dziedzin,
 • pracowników firm związanych z produkcją i dystrybucją urządzeń elektroakustycznych, wizyjnych i multimedialnych.

W programie Sympozjum są przewidziane sesje plenarne, referatowe, plakatowe oraz sesje warsztatowe. Zapraszamy do przesyłania pełnych 4-stronicowych referatów  lub 2-stronicowych rozszerzonych abstraktów (ang. extended abstracts, précis). Referaty będą kwalifikowane na podstawie przesłanego wcześniej abstraktu przez Komitet Naukowy do prezentacji na konferencji i publikacji  w materiałach konferencyjnych zamieszczonych na nośniku elektronicznym. Szablon referatów i instrukcję można pobrać spod adresu: http://aes.org.pl/ntav2018/ (pliki: NTAV2018_instrukcja_style.dot oraz NTAV2018_guidlines_style.dot). Informację o trybie przesyłania referatów i rozszerzonych abstraktów prześlemy w zawiadomieniu o przyjęciu referatu.

W ramach Sympozjum  zostanie przeprowadzony konkurs  dla doktorantów  i studentów na najlepszy artykuł. Wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie „Foundations of Computing and Decision Sciences“ (http://fcds.cs.put.poznan.pl/; – lista B, 15 punktów MNiSW).

Wydawnictwo pokonferencyjne

Organizatorzy planują wydanie pokonferencyjnej publikacji książkowej z numerem ISBN
w wydawnictwie NAKOM (http://www.nakom.com.pl/) zatytułowanej:
Nowe trendy i zastosowania technologii multimedialnych

Konkurs

Nowością na poznańskim Sympozjum będzie konkurs dla studentów i doktorantów na  najlepsze nagranie foniczne dla mediów wizualnych.  Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem: http://aes.org.pl/ntav2018/konkurs

Referaty plenarne

dr Nadja Wallaszkovits  – gość specjalny, Prezydent Elekt Audio Engineering Society, Phonogrammarchiv, Austriacka Akademia Nauk, Wiedeń,
Challenges in Audio Preservation and Restoration

dr Stefan Meltzer, Fraunhofer IIS,  MPEG-H Audio – First experience with next generation audio in regular broadcast

prof. Władysław Skarbek, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Politechnika Warszawska
Splotowe sieci głębokie w mediach cyfrowych

prof. Krzysztof Krawiec, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Heurystyczne metody syntezy procedur analizy obrazu

dr inż. Damian Karwowski, dr inż. Olgierd Stankiewicz, Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Politechnika Poznańska Rozwój technik kompresji wizji – od obrazu monoskopowego do trójwymiarowych mediów immersyjnych

 

Sesje warsztatowe i wycieczki techniczne

W ramach sesji warsztatowych planujemy między innymi:

 • sesję specjalną pt. „Nowe media i technologie multimedialne w praktyce“ prezentującą prace prowadzone w dziedzinie nowych mediów w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym http://pcss.pl obejmującą następujące zagadnienia:
  • Nowe technologie wideo 8K, HDR, VR oraz dźwięku ambisonicznego w praktyce,
  • Przetwarzanie dźwięku i obrazu materiałów radiowo-telewizyjnych – wyszukiwanie informacji multimedialnej,
  • Zdjęcia specjalne oraz akwizycja i przetwarzanie modeli 3D w projektach filmowych – narzędzia i przykłady realizacji.
 • warsztaty firmy Zylia http://www.zylia.co/, (producent światowej skali innowacyjnego dookólnego 19-kapsułowego mikrofonu z separacją dźwięku Zylia ZM-1).

W ramach wycieczek technicznych proponujemy:

 • zwiedzanie laboratoriów Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego m.in.
  • Laboratorium technologii interfejsów głosowych dla usług nowej generacji,
  • Laboratorium zdalnego przetwarzania i dystrybucji treści immersyjnej,
  • Laboratorium przetwarzania i przesyłania sieciowych multimediów 3D,
  • Laboratorium wizualizacji i interakcji;
 • zwiedzanie muzeum multimedialnego Brama Poznania,
 • zwiedzanie studia TVP Poznań.

Lista warsztatów nie jest zamknięta. Rejestracja na warsztaty i wycieczki będzie możliwa od
1 października 2018. Liczba miejsc jest ograniczona.

Język Sympozjum

Obrady będą się odbywać w języku polskim. Istnieje możliwość prezentacji w języku angielskim, organizatorzy nie zapewniają jednak tłumaczenia referatów i wystąpień.

Ważne terminy

 • 8 września 25 września 2018 r. – termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń referatów w języku angielskim.
 • 15 września 28 września 2018 r. – informacja o decyzjach kwalifikacyjnych Komitetu Naukowego.
 • 22 wrześniia 2 października 2018 r. – ostateczny termin przyjmowania opłat konferencyjnych w obniżonej wysokości.
 • 29 września 2 października 2018 r. – termin nadsyłania referatów lub rozszerzonych streszczeń.
 • 29 września 1 października 2018 – termin nadsyłania nagrań konkursowych (data stempla pocztowego).

Zgłoszenia streszczeń i rejestracja uczestników: http://aes.org.pl/ntav2018/ (Rejestracja)

Tematyka konferencji

 • inżynieria i reżyseria dźwięku i obrazu
 • akustyka wnętrz
 • przetwarzanie dźwięku i obrazu
 • percepcja dźwięku i obrazu
 • systemy audiowizualne
 • technika studyjna
 • rozwiązania inżynieryjno-techniczne stosowane w praktyce
 • głośność programów radiowych i telewizyjnych
 • wyszukiwanie informacji audiowizualnej
 • archiwizacja treści audiowizualnych
 • transmisja treści audiowizualnych
 • sztuka audiowizualna

Miejsce konferencji

Sympozjum odbędzie się w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej,
Poznań, ul. Piotrowo 2 oraz w Poznańskim Centrum Superkomputertowo – Sieciowym,
Poznań, ul. Jana Pawła II 10.

Referaty przyjęte do prezentacji    Streszczenia referatów

L.p.                                  TYTUŁ                  AUTOR
1. Pomiar parametrów akustycznych nagrań dźwiękowych w zależności od rodzaju nośnika       Przemysław Plaskota, 
    Małgorzata Gawlińska
    Politechnika Wrocławska
2. The change of a depth impression of recording with the use of gated reverberation      Sylwia Prygoń,  Maurycy Kin
    Przemysław Plaskota
    Politechnika Wrocławska
3. The influence of sound track on the viewer’s emotions and correction of the color in the film      Dawid Weber, Bożena Kostek
    Politechnika Gdańska
4. Speech synthesis with emotion employing neural networks      Szymon Zaporowski, 
    Bożena Kostek   
    Politechnika Gdańska
5. 3D pronted acoustic diffuser      Szymon Zaporowski,
    Adam Kurowski,
     Maciej Blaszke
     Politechnika Gdańska
6. Sound exposure among music students – full-day noise dosimetry     Agnieszka Paula Pietrzak
    Politechnika Warszawska
7. Wykorzystanie uczenia maszynowego do analizy sygnału elektroencefalograficznego (EEG) i okulograficznego (ang. eye-tracking)       Katarzyna Mrozik, 
    Bożena Kostek
    Politechnika Gdańska
8. Projektowanie i strojenie tubowego, koaksjalnego zestawu głośnikowego      Tomasz Nowak
    Politechnika Wrocławska
9. Differences in the sound timbre of tenor trombones from the early 20th century and contemporary instruments       Maciej Walczyński, 
    Przemysław Plaskota
    Maurycy J. Kin
    Politechnika Wrocławska
10. Convolutional and Recurrent Neural Networks for Face Image Analysis     Kivanc Yuksel
    Politechnika Warszawska
11. Web-based system for archiving and retrieval of Polish traditional music in EsAC format    Marcin Chmiel,
   Joanna Sołomiewicz,
   Ewa Łukasik,  
   Ewa Dahlig-Turek
   Politechnika Poznańska
12. Loudness War – loudness of Polish Internet streaming       Piotr Cieślik, 
    Akademia Górniczo-Hutnicza
    Karolina Szybińska,  
    Uniwersytet Jagielloński
13. On intra-class variance for deep learning classifiers     Rafał Pilarczyk,
   Władysław Skarbek
   Politechnika Warszawska 
14. Musical instrument tagging system using Neural Network focusing on label noise, data augmentation and its efficient learning    Damian Koszewski,
   Bożena Kostek 
   Politechnika Gdańska

 

Program ramowy 

Program NTAV 2.0

 

Opłaty

Członkowie AES i PTI – 400 PLN

Pozostali uczestnicy – 500 PLN

Opłata dla studentów z referatami – 240 PLN

Opłata dla studentów z referatami  (członkowie AES i PTI) – 120 PLN

Opłata dla studentów bez referatów oraz uczestników warsztatów i uczestników konkursu na nagranie foniczne – 60 PLN

Opłaty zawierają podatek VAT. W ramach pełnych opłat gwarantujemy: przerwę kawową, lunch, materiały konferencyjne, udział w spotkaniu koleżeńskim w pierwszym dniu sympozjum, wycieczki techniczne oraz  wydarzenia kulturalne.

Opłata dla studentów bez referatów nie obejmuje lunchów, udziału w spotkaniu koleżeńskim i płatnych wydarzeniach kulturalnych.

Opłata dla uczestników warsztatów nie obejmuje udziału w spotkaniu koleżeńskim, lunchów, udziału
w wycieczkach, wydarzeniach kulturalnych, lecz istnieje możliwość wniesienia indywidualnej opłaty na miejscu.  Liczba miejsc na warsztatach ograniczona. Wpłaty wniesione bez potwierdzenia uczestnictwa przez organizatorów nie będą zwracane. Istnieje możliwość wykupienia obiadów.

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

Konto bankowe: 43 1090 1056 0000 0001 1121 2196

Bank Zachodni WBK S.A.

Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Wielkopolski

Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska

ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań

w terminie do 22 września 2 października  2018. Po tym terminie opłaty rosną o 100 PLN
(z wyjątkiem opłaty dla studentów i uczestników warsztatów). W tytule przelewu prosimy wpisać „NTAV2018 – imię i nazwisko uczestnika”.

Szablony referatów

NTAV2018_instrukcja_style.dot
NTAV2018_guidlines_style.dot

Komitet naukowy

 • prof. Bożena Kostek – przewodnicząca (Politechnika Gdańska)
 • prof. Jan Adamczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • prof. Adam Dąbrowski (Politechnika Poznańska)
 • prof. Andrzej Dobrucki (Politechnika Wrocławska)
 • prof. Marek Domański (Politechnika Poznańska)
 • prof. Piotr Kleczkowski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • prof. Krzysztof Krawiec (Politechnika Poznańska)
 • prof. Zbigniew Kulka (Politechnika Warszawska)
 • dr inż. Ewa Kuśmierek (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)
 • prof. Lucyna Leniowska (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr inż. Cezary Mazurek ((Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)
 • prof. Andrzej Miśkiewicz (Uniwersystet Muzyczny Fryderyka Chopina)
 • dr inż. Przemysław Plaskota (Politechnika Wrocławska)
 • prof. Władysław Skarbek (Politechnika Warszawska)

Komitet organizacyjny

 • dr inż. Ewa Łukasik (Politechnika Poznańska) – Przewodnicząca
 • mgr Mariusz Owsianny (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe) – Sekretarz
 • dr inż. Rafał Klaus (Politechnika Poznańska) – Skarbnik
 • dr inż. Magdalena Chudy (Instytut Sztuki PAN)
 • dr hab. inż. Szymon Szczęsny (Politechnika Poznańska)
 • mgr Magdalena Sroczan (Politechnika Poznańska)
 • mgr inż. Bartosz Zgrzeba (Politechnika Poznańska)

Konkurs

Podczas konferencji odbędzie się konkurs dla młodych pracowników nauki.

Wystawa

Podczas konferencji odbędzie się wystawa firm związanych z technologiami multimedialnymi.

Koszt uczestnictwa w wystawie: 1200 PLN (opłata zawiera podatek VAT).

Udział w konferencji jako uczestnik: 600 PLN (opłata zawiera podatek VAT).

Udział w wystawie obejmuje:

 • wystawę produktów lub usług na stoisku,
 • prezentacja firmy lub produktów/usług firmy podczas sesji (15 min.),
 • zamieszczenie ulotek lub innych materiałów reklamowych w materiałach konferencyjnych.

Warsztaty

Eduard Patrico, Zylia sp. z o.o., 3D & 360 music production using ambisonics microphone array

Rejestracja na warsztaty jest otwarta. Liczba miejsc ograniczona.

Współorganizacja

Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska (www.cs.put.poznan.pl )

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (http://pcss.pl )

Kontakt

Sekretariat: ntav2018@aes.org.pl

Rejestracja

 

Please sign in for your conference participation
Sign In
Forgot Password? Reset
captcha
Remember Me

Edytuj dane wprowadzone podczas rejestracji

Inne