Zarząd

Przewodniczący Polskiej Sekcji AES

Radosław Smoliński
E: radoslaw.smolinski.pl@gmail.com

Wiceprzewodniczący Polskiej Sekcji AES

Andrzej Brzoska
E: andrzejp.brzoska@gmail.com

Sekretarz Polskiej Sekcji AES

Paweł Górski
E: pawelgorski@poczta.fm

Skarbnik Polskiej Sekcji AES

Maciej Kubera
E: mackub@interia.pl

Członkowie zarządu

Ewa Łukasik ewa.lukasik@cs.put.poznan.pl
Maurycy Kin maurycy.kin@pwr.edu.pl
Piotr Kleczkowski kleczkow@agh.edu.pl
Agnieszka Paula Pietrzak e-mail: a.pietrzak@ire.pw.edu.pl
Przemysław Plaskota przemyslaw.plaskota@pwr.edu.pl
Alicja Wieczorkowska alicja@poljap.edu.pl
Sławomir Zieliński s.zielinski@pb.edu.pl
Jan Żera j.zera@ire.pw.edu.pl

Komisja rewizyjna

Stefan Brachmański stefan.brachmanski@pwr.edu.pl
Bartłomiej Chojnacki bchojnacki@agh.edu.pl
Andrzej Miśkiewicz andrzej.miskiewicz@chopin.edu.pl

Sąd koleżeński

Andrzej Dobrucki andrzej.dobrucki@pwr.edu.pl
Tadeusz Fidecki fidecki@chopin.edu.pl