ISSET2017

XVII Międzynarodowe Sympozjum
Inżynierii i Reżyserii Dźwięku

Zapis transmisji z obrad

Zapis zawiera sesje plenarne z pierwszego i drugiego dnia obrad ISSET2017.

13-15 października 2017

XVII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku odbędzie się w dniach 13‑15 października 2017 roku w Warszawie (uwaga: zmiana terminu). Sympozjum organizowane jest przez Polską Sekcję Audio Engineering Society przy współpracy z Polskim Radiem, Telewizją Polską, Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina i Politechniką Warszawską. Do udziału w Sympozjum zapraszamy reżyserów i realizatorów dźwięku, akustyków, specjalistów od nagłośnienia, pracowników nauki zajmujących się problematyką reżyserii i inżynierii dźwięku oraz dziedzinami pokrewnymi, studentów, pracowników firm związanych z produkcją i dystrybucją urządzeń elektroakustycznych. W programie Sympozjum przewidziane są sesje referatowe oraz sesje warsztatowe.

Proponowany temat przewodni: głośność programów radiowych i telewizyjnych.

Referaty będą kwalifikowane przez Komitet Naukowy do prezentacji na konferencji i publikacji w materiałach konferencyjnych zamieszczonych na nośniku elektronicznym.

Język konferencji

Obrady będą się odbywać w języku polskim. Istnieje możliwość prezentacji w języku angielskim, organizatorzy nie zapewniają jednak tłumaczenia referatów i wystąpień.

Ważne terminy

 • 30 czerwca 21 lipca 4 sierpnia 18 sierpnia 2017 r. – termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń referatów w języku angielskim.
 • 28 lipca  21 sierpnia 2017 r. – informacja o decyzjach kwalifikacyjnych Komitetu Naukowego.
 • 4 sierpnia 4 września 2017 r. – ostateczny termin przyjmowania opłat konferencyjnych w obniżonej wysokości.
 • 18 września 2017 r. – termin nadsyłania referatów (szczegółowe informacje o formacie oraz  trybie zgłaszania referatów zawarte będą pod adresem www.aes.org.pl/isset2017).

Tematyka konferencji

 • inżynieria i reżyseria dźwięku i obrazu
 • akustyka wnętrz
 • przetwarzanie dźwięku i obrazu
 • percepcja dźwięku i obrazu
 • systemy audiowizualne
 • technika studyjna
 • rozwiązania inżynieryjno-techniczne stosowane w praktyce
 • głośność programów radiowych i telewizyjnych

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w budynku Polskiego Radia w Warszawie, al. Niepodległości 77/85.

Program ramowy konferencji

Piątek

9.00 Rozpoczęcie konferencji
9.10 Sesja poświęcona głośności programów radiowych i telewizyjnych (wystąpienie przedstawiciela KRRiT oraz dyskusja panelowa)
11.00 Sesja warsztatowa

 • Wykorzystanie techniki światłowodowej w dźwięku (Optocore)
 • Nowe technologie Audio-over IP. Architektura i możliwości nowego rozwiązania firmy Solid State Logic dla broadcastu, czyli System T (Audiotech)
 • Prezentacja firmy Delphi

11.00 Referaty regularne
13.00 Obiad
14.00 Wycieczka do studiów produkcyjnych TVP oraz Wydziału Transferu Materiałów Audiowizualnych TVP
17.00 Walne Zgromadzenie PS AES
19.00 Spotkanie towarzyskie z udziałem gości
20.00 Wycieczka do studiów emisyjnych i produkcyjnych PR

Sobota

9.00 Sesja poświęcona prof. Witoldowi Straszewiczowi
9.40 Referaty regularne
13.00 Obiad
14.00 Referaty regularne
17.00 Audycja Five o’clock – nagranie (informacja o audycji)
19.00 Koncert w Studio S-1 im. W. Lutosławskiego (program koncertu) (w trakcie uzgodnień)
21.00 Wycieczka do studiów produkcyjnych PR

Niedziela

9.00-11.00 Warsztaty
11.00-13.00 Warsztaty
13.00-14.00 Obiad
14.00-16.00 Warsztaty

Program szczegółowy

Program szczegółowy v1.6

Plan konferencji v1.6

Opłaty

Członkowie AES – 500 PLN

Pozostali uczestnicy – 800 PLN

Opłata dla studentów z referatami – 300 PLN

Opłata dla studentów z referatami  (członkowie AES) – 200 PLN

Opłata dla studentów oraz uczestników warsztatów – 50 PLN

W ramach pełnych opłat: przerwa kawowa, lunch, materiały konferencyjne, udział w spotkaniu koleżeńskim, wycieczki techniczne, wydarzenia kulturalne.

Opłata dla studentów nie obejmuje udziału w spotkaniu koleżeńskim i wyżywienia.

Opłata dla uczestników warsztatów nie obejmuje udziału w spotkaniu koleżeńskim, wyżywienia, udziału w wycieczkach, koncercie, audycji. Liczba miejsc na warsztatach ograniczona. Wpłaty wniesione bez potwierdzenia uczestnictwa przez organizatorów nie będą zwracane. Istnieje możliwość wykupienia obiadów.

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

Polska Sekcja Audio Engineering Society
Konto: 63 2130 0004 2001 0328 1144 0002 (Volkswagen Bank Polska S.A.)

w terminie do 4 sierpnia 4 września  2017. Po tym terminie opłaty rosną o 100 PLN (z wyjątkiem opłaty dla studentów i uczestników warsztatów).

W tytule przelewu prosimy wpisać „ISSET2017 – imię i nazwisko uczestnika”.

Szablony referatów

ISSET2017_instrukcja_style.dot
ISSET2017_guidlines_style.dot

Komitet naukowy

 • prof. Andrzej Miśkiewicz
 • prof. Andrzej Dobrucki
 • prof. Piotr Kleczkowski

Komitet organizacyjny

 • Radosław Smoliński – przewodniczący
 • Andrzej Brzoska
 • Andrzej Białczyk
 • Tadeusz Fidecki
 • Marcin Lewandowski
 • Agnieszka Pietrzak
 • Przemysław Plaskota – sekretarz
 • Stefan Brachmański – skarbnik

Konkurs

Podczas konferencji odbędzie się konkurs dla młodych pracowników nauki.

Wystawa

Podczas konferencji odbędzie się wystawa firm związanych z inżynierią dźwięku.
Koszt uczestnictwa w wystawie: 1000 PLN (PS AES nie jest płatnikiem podatku VAT).
Udział w konferencji jako uczestnik: 800 PLN.

Udział w wystawie obejmuje:

 • wystawa produktów lub usług na stoisku,
 • prezentacja firmy lub produktów/usług firmy podczas sesji (15 min.),
 • zamieszczenie ulotek lub innych materiałów reklamowych w materiałach konferencyjnych.

Warsztaty

W trakcie konferencji odbędą się warsztaty związane z realizacją i inżynierią dźwięku.
Rejestracja na warsztaty będzie możliwa od 3 października 2017. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoś chęć uczestnictwa w warsztatach

Tematyka warsztatów

Warsztaty techniczne w zakresie prezentacji słuchowisk Teatru Polskiego Radia oraz technik binarualnych stosowanych w Teatrze PR. Dźwięk wielokanałowy w Teatrze Polskiego Radia.

Warsztaty realizacji dźwięku: Przygotowanie materiału dźwiękowego do publikacji w różnych mediach i serwisach internetowych.

Patronat

Konferencja uzyskała patronat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Patronat medialny

Współorganizacja

Telewizja Polska

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Politechnika Warszawska

Politechnika Wrocławska

Walne Zgromadzenie PS AES

W trakcie konferencji odbędzie się Walne Zgromadzenie Polskiej Sekcji Audio Engineering Society.
Planowany termin Zgromadzenia: piątek, 13 października, godzina 17.00, siedziba Polskiego Radia.
W czasie zebrania odbędą się wybory do Zarządu PS AES.

Kontakt

Sekretariat: isset2017@aes.org.pl

Rejestracja

Zgłoś chęć uczestnictwa w warsztatach

Inne

Ogłoszenie o konferencji jest również dostępne pod adresem

easychair.org