NTAV2020

XVIII Międzynarodowe Sympozjum
Nowości w Technice Audio i Wideo

15 października 2020                        

XVIII Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo odbędzie się w dniu 15 października 2020 roku we Wrocławiu. Sympozjum organizowane jest przez Polską Sekcję Audio Engineering Society i Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Akustycznego przy współpracy Katedry Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów Politechnik Wrocławskiej. Temat przewodni konferencji to Nowe trendy i zastosowania technologii dźwięku wielokanałowego oraz Badania jakości dźwięku.

Dostęp do konferencji i materiały konferencyjne

Materiały konferencyjne XVIII Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo NTAV2020

Monografia Postępy badań w inżynierii dźwięku i obrazu : nowe trendy i zastosowania technologii dźwięku wielokanałowego oraz badania jakości dźwięku

Gość specjalny: David Griesinger.

Do udziału w Sympozjum zapraszamy osoby zajmujące się w swojej pracy szeroko pojętymi systemami audio i wideo:

 • specjalistów w dziedzinie:
  • przetwarzania sygnałów fonicznych  – reżyserów i realizatorów dźwięku, akustyków, archiwistów, specjalistów w branży nagłośnienia, pracowników nauki zajmujących się problematyką reżyserii, inżynierii i przetwarzania dźwięku,
  • przetwarzania sygnałów wizyjnych (kodowania, rozpoznawania, rozumienia obrazu),
  • wyszukiwania informacji multimedialnej,
  • budowy aplikacji multimedialnych i repozytoriów treści multimedialnych,
  • wielomodalnej komunikacji człowieka z komputerem,
  • systemów transmisji danych multimedialnych,
  • systemów wizyjnych i multimedialnych,
  • archiwizacji materiałów fonograficznych,
  • teoretyków i praktyków nowych mediów,
 • naukowców wykorzystujących technologie audio i wideo,
 • twórców z pogranicza sztuki i technologii multimedialnych,
 • specjalistów w innych dziedzinach pokrewnych,
 • studentów i doktorantów – adeptów wyżej wymienionych dziedzin,
 • pracowników firm związanych z produkcją i dystrybucją urządzeń elektroakustycznych, wizyjnych i multimedialnych.

W programie Sympozjum są przewidziane wyłącznie sesje referatowe, które odbędą się w formie zdalnej. Zapraszamy do przesyłania pełnych 4-stronicowych referatów  lub 2-stronicowych rozszerzonych abstraktów (ang. extended abstracts, précis). Referaty będą kwalifikowane na podstawie przesłanego wcześniej abstraktu przez Komitet Naukowy do prezentacji na konferencji i publikacji  w materiałach konferencyjnych zamieszczonych na nośniku elektronicznym. Szablon referatów i instrukcję można pobrać poniżej. Informację o trybie przesyłania referatów i rozszerzonych abstraktów prześlemy w zawiadomieniu o przyjęciu referatu.

Rejestracja

Zgłoszenia referatów (streszczeń i pełnych referatów) oraz rejestracja uczestników konkursu na nagrania audio i wideo

W przypadku zgłoszenia na konkurs nagrań audio i wideo w miejsce abstraktu proszę krótko opisać nagranie, w miejsce słów kluczowych wpisać kategorię nagrania.

Zgłoszenie udziału bez referatu proszę przesłać na adres poczty elektronicznej ntav2020@aes.org.pl

Program ramowy 

9.00-10.00 Otwarcie konferencji oraz referat plenarny

10.00-14.00 Obrady w sesjach tematycznych (sesja naukowa oraz sesja konkursowa/warsztatowa)

14.00-15.00 Przerwa

15.00-16.00 Referat plenarny

16.00-18.40 Obrady w sesjach tematycznych (sesja naukowa oraz sesja konkursowa/warsztatowa)

18.40-19.00 Zakończenie konferencji oraz wręczenie nagród w konkursach

Referaty plenarne

Andrzej Dobrucki, Historia konferencji Nowości w Technice Audio i Wideo

David Griesinger, Recent progress with Headphones and Concert Hall Acoustics

Program szczegółowy

Konkurs nagrań audio i wideo NTAV

W trakcie konferencji odbędzie się konkurs nagrań audio i wideo. Szczegółowy regulamin jest dostępny pod adresem aes.org.pl/konkurs/

Sesje warsztatowe i wycieczki techniczne

Z uwagi na obecną sytuację planowane wycieczki techniczne odbędą się wyłącznie w formie on-line.

Język Sympozjum

Obrady będą się odbywać w języku polskim. Istnieje możliwość prezentacji w języku angielskim, organizatorzy nie zapewniają jednak tłumaczenia referatów i wystąpień.

Ważne terminy

 • 14 21 30 września 2020 r. – termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń referatów w języku angielskim.
 • 21 28 września 1 października 2020 r. – informacja o decyzjach kwalifikacyjnych Komitetu Naukowego.
 • 28 września 5 października 2020 r. – ostateczny termin przyjmowania opłat konferencyjnych w obniżonej wysokości.
 • 5 października 12 października 2020 r. – termin nadsyłania referatów lub rozszerzonych streszczeń.

Tematyka konferencji

 • inżynieria i reżyseria dźwięku i obrazu
 • akustyka wnętrz
 • przetwarzanie dźwięku i obrazu
 • percepcja dźwięku i obrazu
 • systemy audiowizualne
 • technika studyjna
 • rozwiązania inżynieryjno-techniczne stosowane w praktyce
 • głośność programów radiowych i telewizyjnych
 • wyszukiwanie informacji audiowizualnej
 • archiwizacja treści audiowizualnych
 • transmisja treści audiowizualnych
 • sztuka audiowizualna

Miejsce konferencji

Sympozjum odbędzie się w pomieszczeniach Katedry Akustyki i Multimediów Politechniki Wrocławskiej. Całość obrad odbędzie się w sposób zdalny.

Opłaty

Członkowie AES i PTA z referatami – 100 PLN

Pozostali uczestnicy z referatami – 200 PLN

Członkowie AES i PTA bez referatów – 200 PLN

Pozostali uczestnicy bez referatów – 400 PLN

Opłata dla studentów z referatami  (członkowie AES i PTA) – 50 PLN

Opłata dla pozostałych studentów z referatami – 100 PLN

Opłata dla studentów bez referatów oraz uczestników warsztatów i uczestników konkursu na nagranie foniczne – 60 PLN

Studenci bez referatów – bez opłat.

Opłaty zawierają podatek VAT.

Wpłaty prosimy dokonać na konto PS AES:
63 2130 0004 2001 0328 1144 0002 (Volkswagen Bank Polska S.A.)

w terminie do 28 września 5 października 2020. Po tym terminie opłaty rosną o 100 PLN
(z wyjątkiem opłaty dla studentów). W tytule przelewu prosimy wpisać „NTAV2020 – imię i nazwisko uczestnika”.

Szablony referatów

NTAV2020_instrukcja_style.dot
NTAV2020_guidlines_style.dot
(w przypadku problemów z pobieraniem należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie „Zapisz link jako” lub „Zapisz element docelowy jako”)

Wydawnictwo pokonferencyjne

Organizatorzy planują wydanie pokonferencyjnej publikacji książkowej z numerem ISBN
w wydawnictwie EXIT:
Nowe trendy i zastosowania technologii dźwięku wielokanałowego

Komitet naukowy

 • prof. dr hab inż. Krzysztof Opieliński – przewodniczący, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Katedra Akustyki i Multimediów
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki – honorowy przewodniczący, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Katedra Akustyki i Multimediów
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Systemów Multimedialnych
 • prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Instytut Automatyki i Robotyki
 • dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
 • prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
 • prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, Politechnika Gdańska, Laboratorium Akustyki Fonicznej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Systemów Multimedialnych
 • dr hab. inż. Mirosław Meissner, prof. IPPT, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk w Warszawie
 • dr hab. inż. Janusz Piechowicz, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
 • prof. dr hab. Anna Preis, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, Katedra Akustyki
 • prof. dr hab. Aleksander Sęk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, Katedra Akustyki
 • dr hab. Ewa Skrodzka, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, Katedra Akustyki
 • prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło, Politechnika Łódzka, Instytut Elektroniki, Zakład Elektroniki Medycznej
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
 • prof. dr hab. inż. Jan Żera, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Zakład Elektroakustyki

Komitet organizacyjny

 • dr inż. Przemysław Plaskota – przewodniczący
 • dr inż. Piotr Kozłowski – z-ca przewodniczącego
 • dr inż. Paweł Dziechciński – skarbnik
 • mgr inż. Michał Łuczyński – sekretarz
 • dr inż. Bartłomiej Kruk
 • dr inż. Maurycy J. Kin
 • dr inż. Maciej Walczyński
 • dr inż. Romuald Bolejko
 • mgr inż. Maciej Sabiniok
 • mgr inż. Jędrzej Borowski

Konkurs na najlepszy referat

Podczas konferencji odbędzie się konkurs dla młodych pracowników nauki.

Wystawa

Podczas konferencji odbędzie się wystawa firm związanych z technologiami multimedialnymi.

Udział w wystawie obejmuje:

 • wystawę produktów lub usług na stoisku (on-line),
 • prezentacja firmy lub produktów/usług firmy podczas sesji (60 min.),
 • zamieszczenie ulotek lub innych materiałów reklamowych w materiałach konferencyjnych.

Warsztaty

W trakcie konferencji odbędzie się prezentacja portalu szkoleniowego przygotowanego przez firmę Dolby Polska, Yamaha oraz KFB Acoustics.

Współorganizacja

Katedra Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów, Politechnika Wrocławska

Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział we Wrocławiu

Kontakt

Sekretariat: ntav2020@aes.org.pl