XIX Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo

XIX Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo odbędzie się w dniach 13-15 października 2022 roku we Wrocławiu. Sympozjum organizowane jest przez Polską Sekcję Audio Engineering Society i Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Akustycznego przy współpracy Katedry Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów Politechniki Wrocławskiej.

Sympozjum NTAV2022 odbędzie się w formie stacjonarnej. Ponadto planowane jest prowadzenie transmisji z obrad.

Serdecznie zapraszamy!
http://aes.org.pl/ntav2022/

Zapraszamy również do udziału w konkursie nagrań audio i wideo NTAV!
http://aes.org.pl/konkurs/

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania XIX Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo została wyłączona

AES Distinguished Service Medal Award dla prof. Bożeny Kostek z Politechniki Gdańskiej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że długoletnia członkini PS AES prof. dr hab. inż. Bożena Kostek została nagrodzona medalem Distinguished Service na czerwcowej konferencji Audio Engineering Society. Nagroda została przyznana za ponad 30 letnią pracę w strukturach AES, w tym jako Editor-in-chief Journal of the Audio Engineering Society oraz parokrotnie w Executive Committee ora Board of Governors. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Więcej informacji na stronie Politechniki Gdańskiej:

https://sound.eti.pg.gda.pl/index_en.html

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania AES Distinguished Service Medal Award dla prof. Bożeny Kostek z Politechniki Gdańskiej została wyłączona

Walne Zgromadzenie PS AES w roku 2021

Szanowni Państwo, Członkowie PS AES,

w ślad za komunikatami o konferencji ISSET2021 zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Sekcji Audio Engineering Society, które odbędzie się w poniedziałek 28 czerwca 2021 o godzinie 16:00. Zebranie jest połączone z uroczystością nadania Członkostwa Honorowego wieloletniemu członkowi PS AES, prof. Andrzejowi Dobruckiemu. Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarzy Walnego Zgromadzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od czerwca 2019 roku do czerwca 2021 roku.
 5. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Zarządu.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom PS AES.
 10. Wybory nowych władz PS AES.
 11. Dyskusja nad nieokreślonym przez Statut PS AES terminem przekazania kompetencji nowemu Zarządowi
 12. Ocena nowej zasady finansowania PS AES.
 13. Dyskusja o organizacji konferencji krajowych, m. in. OSKA oraz Studenckie Konkursy Nagraniowe
 14. Omówienie planów Sekcji na najbliższe lata
 15. Dyskusja na pozostałe tematy, wolne wnioski i przyjęcie uchwał.
 16. Zamknięcie obrad.

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM, link do spotkania:

https://zoom.us/j/94834140909?pwd=dnJZekJLWkpxajhIT0RLS0JRNnJkZz09

Hasło i link zostaną również przesłane drogą mailową do wszystkich Członków. Spotkanie jest zabezpieczone, każdy z uczestników zostanie zweryfikowany więc proszę o dołączanie do spotkania z odpowiednią nazwą użytkownika i podanie właściwego adresu email.

W razie pytań lub problemów technicznych – proszę o kontakt – bchojnacki@agh.edu.pl lub telefonicznie 692490990.

Z poważaniem,

Bartłomiej Chojnacki

Sekretarz PS AES

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Walne Zgromadzenie PS AES w roku 2021 została wyłączona

XVIII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku ISSET 2021

XVIII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku ISSET 2021 odbędzie się w dniach 27-29 czerwca 2021 roku w Krakowie w formie zdalnej. Sympozjum organizowane jest przez Polską Sekcję Audio Engineering Society.

Do udziału w Sympozjum zapraszamy reżyserów i realizatorów dźwięku, akustyków, specjalistów od nagłośnienia, pracowników nauki zajmujących się problematyką reżyserii i inżynierii dźwięku oraz dziedzinami pokrewnymi, artystów, studentów, pracowników firm związanych z produkcją i dystrybucją urządzeń elektroakustycznych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: aes.org.pl/isset2021

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania XVIII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku ISSET 2021 została wyłączona

Podsumowanie NTAV2020

W dniu 15 października 2020 roku odbyło się XVIII Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo. Sympozjum odbyło się we Wrocławiu i zostało przeprowadzone w formie wideokonferencji. Zorganizowane było przez Polską Sekcję Audio Engineering Society, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Akustycznego i Politechnikę Wrocławską. Jest to cykliczne wydarzenie odbywające się co 2 lata, zatem już dziś możemy wskazać datę kolejnego – następne Sympozjum rozpocznie się 13 października 2022 roku.

W Sympozjum wzięło udział około 150 uczestników. Wśród nich istotną grupę stanowili studenci. Ich obecności sprzyjała forma konferencji – dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym mogli uczestniczyć w wydarzeniach siedząc wygodnie w fotelu i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

W trakcie konferencji wygłoszono 2 wykłady plenarne, 16 referatów konferencyjnych oraz 2 prezentacje warsztatowe. Zaproszone referaty plenarne wygłosili prof. Andrzej Dobrucki i prof. David Griesinger. Sesje warsztatowe zostały przeprowadzone przez firmy Dolby Polska oraz KFB Acoustics. Tematyka Konferencji objęła przede wszystkim dźwięk wielokanałowy oraz badania jakości dźwięku. Pełne teksty referatów konferencyjnych ukażą się w postaci elektronicznej i zostaną opublikowane na stronie konferencji.

W ramach konferencji odbył się również konkurs nagrań audio i wideo NTAV oraz konkurs dla młodych pracowników nauki na najlepszy referat. Konkurs nagrań odbył się w dwóch kategoriach: nagranie akustyczne i nagranie studyjne, w których przyznano po dwie nagrody. Z kolei w konkursie na najlepszy referat przyznano dwie nagrody i cztery wyróżnienia. Nagrody zostały przyznane i ufundowane przez Polską Sekcję Audio Engineering Society oraz przez Polskie Towarzystwo Akustyczne.

Lista laureatów

Konkurs nagrań audio i wideo NTAV

W kategorii Nagranie Akustyczne

I miejsce – Jakub Kozicki (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
II miejsce – Maciej Zadroga (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

W kategorii Nagranie Studyjne

I miejsce – Krzysztof Ptak (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
II miejsce – Sara Saja (Politechnika Wrocławska)

Konkurs dla młodych pracowników nauki na najlepszy referat

Nagrody Polskiej Sekcji AES

I nagroda – Tomasz Nowak (Politechnika Wrocławska)
wyróżnienie – Jan Skorupa (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)
wyróżnienie – Michał Łuczyński (Politechnika Wrocławska)

Nagrody Polskiego Towarzystwa Akustycznego

I nagroda – Maciej Blaszke (Politechnika Gdańska)
wyróżnienie – Adam Kurowski (Politechnika Gdańska)
wyróżnienie – Karol Czesak (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Serdecznie gratulujemy!

Główny cel konferencji, jakim była integracja krajowego i międzynarodowego środowiska naukowego oraz prezentacja aktualnego stanu badań różnych ośrodków krajowych zajmujących się inżynierią dźwięku i obrazu został w pełni osiągnięty. Mimo trudności związanych z sytuacją epidemiczną udało się zorganizować ciekawe wydarzenie, które spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem uczestników. W szczególności cieszy duży udział studentów oraz liczne zgłoszenia do konkursu nagrań. Liczymy, że te trendy uda się utrzymać na następnym Sympozjum. Zatem,

zapraszamy na NTAV2022!

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Podsumowanie NTAV2020 została wyłączona