NTAV2024

XX Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo

17-19 października 2024

XX Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo odbędzie się w dniach 17-19 października 2024 roku we Wrocławiu. Sympozjum organizowane jest przez Polską Sekcję Audio Engineering Society i Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Akustycznego przy współpracy Katedry Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów Politechniki Wrocławskiej.

Gość specjalny: TBA

Do udziału w Sympozjum zapraszamy osoby zajmujące się w swojej pracy szeroko pojętymi systemami audio i wideo:

 • specjalistów w dziedzinie:
  • przetwarzania sygnałów fonicznych  – reżyserów i realizatorów dźwięku, akustyków, archiwistów, specjalistów w branży nagłośnienia, pracowników nauki zajmujących się problematyką reżyserii, inżynierii i przetwarzania dźwięku,
  • przetwarzania sygnałów wizyjnych (kodowania, rozpoznawania, rozumienia obrazu),
  • wyszukiwania informacji multimedialnej,
  • budowy aplikacji multimedialnych i repozytoriów treści multimedialnych,
  • wielomodalnej komunikacji człowieka z komputerem,
  • systemów transmisji danych multimedialnych,
  • systemów wizyjnych i multimedialnych,
  • archiwizacji materiałów fonograficznych,
  • teoretyków i praktyków nowych mediów,
 • naukowców wykorzystujących technologie audio i wideo,
 • twórców z pogranicza sztuki i technologii multimedialnych,
 • specjalistów w innych dziedzinach pokrewnych,
 • studentów i doktorantów – adeptów wyżej wymienionych dziedzin,
 • pracowników firm związanych z produkcją i dystrybucją urządzeń elektroakustycznych, wizyjnych i multimedialnych.

W programie Sympozjum są przewidziane sesje referatowe, które odbędą się w formie stacjonarnej. Zapraszamy do przesyłania rozszerzonych abstraktów (ang. extended abstracts, précis), 2 strony. Pełne wersje referatów będą wydane w wydawnictwie pokonferencyjnym (po zakwalifikowaniu przez Komitet Naukowy).

Referaty będą kwalifikowane na podstawie przesłanego wcześniej abstraktu przez Komitet Naukowy do prezentacji na konferencji i publikacji  w materiałach pokonferencyjnych zamieszczonych na nośniku elektronicznym. Szablon referatów i instrukcję można pobrać poniżej.

Język Sympozjum

Obrady będą się odbywać w języku polskim. Istnieje możliwość prezentacji w języku angielskim, organizatorzy nie zapewniają jednak tłumaczenia referatów i wystąpień.

Ważne terminy

 • 4 września 2024 r. – termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń referatów w języku angielskim.
 • 18 września 2024 r. – informacja o decyzjach kwalifikacyjnych Komitetu Naukowego.
 • 25 września 2024 r. – ostateczny termin przyjmowania opłat konferencyjnych w obniżonej wysokości.
 • 25 września 2024 r. – termin nadsyłania rozszerzonych streszczeń w języku polskim lub angielskim (2 strony).
 • 28 października 2024 r. – termin nadsyłania referatów do wydawnictwa pokonferencyjnego (w języku polskim).

Tematyka konferencji

 • inżynieria i reżyseria dźwięku i obrazu
 • akustyka wnętrz
 • przetwarzanie dźwięku i obrazu
 • percepcja dźwięku i obrazu
 • systemy audiowizualne
 • technika studyjna
 • rozwiązania inżynieryjno-techniczne stosowane w praktyce
 • głośność programów radiowych i telewizyjnych
 • wyszukiwanie informacji audiowizualnej
 • archiwizacja treści audiowizualnych
 • transmisja treści audiowizualnych
 • sztuka audiowizualna
 • kompresja dźwięku i obrazu
 • strumieniowanie multimediów

Konkurs na najlepszy referat

Podczas konferencji odbędzie się Konkurs dla Młodych Autorów.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie: Ogólne zasady przyznawania nagród w Konkursach dla Młodych Autorów referatów na konferencjach naukowych.

Nagrody dla laureatów funduje Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych oraz Polskie Towarzystwo Akustyczne.

prof. dr hab inż. Krzysztof J. Opieliński – przewodniczący komisji konkursowej w Konkursie dla Młodych Autorów.

Konkurs nagrań audio i wideo NTAV

W trakcie konferencji odbędzie się konkurs nagrań audio i wideo. Szczegółowy regulamin jest dostępny pod adresem aes.org.pl/konkurs/
Nagrody dla laureatów funduje Polska Sekcja AES.

Przewodniczący komisji konkursowej w Konkursie nagrań NTAV.

Sesje warsztatowe

Tematyka warsztatów: TBA.

  Wycieczki techniczne

  W czasie konferencji odbędą się wycieczki techniczne.

  Koncert

  Zapraszamy wszystkich uczestników konferencji do udziału w koncercie NFM.

  Rejestracja

  Zgłoszenia referatów (streszczenia w języku angielskim i rozszerzone streszczenia w języku polskim (plik .docx, 2 strony))

  Miejsca konferencji i innych wydarzeń podczas konferencji

  Sympozjum odbędzie się na terenie Politechniki Wrocławskiej.

  Miejsce konferencji NTAV2024

  Politechnika Wrocławska, budynek C-21 Strefa Otwartej Nauki, pl. Grunwaldzki 11, Wrocław. Sala konferencyjna nr 007 na parterze.

  Parkowanie jest możliwe wyłącznie na parkingach publicznych, w większości płatnych, np. przy ul. Hoene-Wrońskiego, ul. Norwida, Wybrzeże Wyspiańskiego.

  Miejsce warsztatów i konkursu nagrań

  Komora akustyczna w budynku Technopolis C-16.

  Miejsce wystawy

  Hol główny budynku C-21 Strefa Otwartej Nauki.

  Miejsce pokazów demonstracyjnych

  Budynek Technopolis C-16, sala A0.1.

  Bankiet, Przyjaciele i Znajomi

  Restauracja „Przyjaciele i Znajomi”, ul Grunwaldzka 98, Wrocław. Restauracja posiada bezpłatny parking dla gości. Dojście z kampusu Politechniki zajmuje 15 min. na piechotę.

  Komunikacja miejska

  Bilet normalny jednorazowy na transport publiczny we Wrocławiu kosztuję 4,6 zł. Istnieje możliwość zakupu 2 dniowego (26,0 zł) lub trzydniowego biletu (32,0 zł) na wszystkie linie w obrębie Wrocławia. Bilety ulgowe kosztują 50% ceny biletu normalnego. Bilety można nabyć w biletomatach znajdujących się na przystankach (np. na Rondzie Reagana) lub bezpośrednio w każdym tramwaju/autobusie (płatność tylko kartą zbliżeniową lub BLIKiem zbliżeniowym). Polecamy aplikację „JakDojade” lub inne usługi wyznaczania tras dojazdu.

  Miejsce wycieczek technicznych

  TBA

  Narodowe Forum Muzyki NFM

  Adres: pl. Wolności 1, Wrocław.

  Dojazd z kampusu Politechniki tramwajem nr 12 lub 13 (przystanek Rondo Reagana do przystanku Zamkowa). Wejście do budynku od ul. Krupniczej.

  Budynek posiada płatny parking podziemny.

  Opłaty

  Uczestnicy z referatami: 800 PLN, bez referatów: 1000 PLN.
  Studenci z referatami, uczestnicy warsztatów i konkursu nagrań: 200 PLN.
  Członkowie AES lub PTA: opłata niższa o 100 PLN.

  Udział studentów jako słuchacze w sesjach tematycznych (sesje naukowe oraz sesje konkursowe): bez opłat.

  Opłata dodatkowa za umieszczenie referatu w publikacji pokonferencyjnej (20 pkt. MEiN): 500 PLN (opłata wnoszona po akceptacji referatu do publikacji).

  Opłaty zawierają podatek VAT.

  Wpłaty prosimy dokonać na konto Polskiej Sekcji AES:
  63 2130 0004 2001 0328 1144 0002 (Volkswagen Bank Polska S.A.)

  w terminie do 25 września 2024. Po tym terminie opłaty rosną o 100 PLN
  (z wyjątkiem opłaty dla studentów). W tytule przelewu prosimy wpisać „NTAV2024 – imię i nazwisko uczestnika”.

  Szablon rozszerzonego streszczenia

  NTAV2024_instrukcja_streszczenie.dotx
  (w przypadku problemów z pobieraniem należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie „Zapisz link jako” lub „Zapisz element docelowy jako”).

  Wydawnictwo pokonferencyjne

  Organizatorzy planują wydanie pokonferencyjnej publikacji książkowej z numerem ISBN
  w Oficynie Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej (20 pkt. MEiN).

  Szablon artykułu do publikacji pokonferencyjnej

  NTAV2024_instrukcja_style_monografia.dotx
  (w przypadku problemów z pobieraniem należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie „Zapisz link jako” lub „Zapisz element docelowy jako”).

  Wystawa

  Podczas konferencji odbędzie się wystawa firm związanych z technologiami multimedialnymi.

  Program ramowy

  17 października 2024 (czwartek)
  9.00-11.00 Otwarcie konferencji oraz referat plenarny
  11.00-14.00 Obrady w sesjach tematycznych (sesja naukowa oraz sesja konkursowa)
  14.00-15.00 Przerwa obiadowa
  15.00-16.00 Referat plenarny
  16.00-19.00 Obrady w sesjach tematycznych (sesja naukowa oraz sesja warsztatowa)
  19.00-23.00 Bankiet Przyjaciele i znajomi

  18 października 2024 (piątek)
  9.00-10.00 Referat plenarny
  10.00-13.00 Obrady w sesjach tematycznych (sesja naukowa oraz sesja warsztatowa)
  13.00-14.00 Zakończenie konferencji oraz wręczenie nagród w konkursach
  14.00-15.00 Przerwa obiadowa
  15.00-19.00 Wycieczka techniczna
  19.00-21.00 Koncert symfoniczny

  19 października 2022 (sobota)
  9.00-11.00 Wycieczka techniczna
  12.00-14.00 Warsztaty
  14.00-15.00 Przerwa obiadowa
  15.00-19.00 Warsztaty

  Referaty plenarne

  TBA

  Program szczegółowy

  TBA

  Komitet naukowy

  TBA

  Komitet organizacyjny

  TBA

  Współorganizacja

  Katedra Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów, Politechnika Wrocławska

  Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział we Wrocławiu

  Polska Sekcja Audio Engineering Society

  Kontakt

  Sekretariat: ntav2024@aes.org.pl