XVIII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku ISSET 2021

XVIII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku ISSET 2021 odbędzie się w dniach 27-29 czerwca 2021 roku w Krakowie (w formie zdalnej). Sympozjum organizowane jest przez Polską Sekcję Audio Engineering Society.

PROGRAM SYMPOZJUM

KSIĄŻKA STRESZCZEŃ

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

INFORMACJE TECHNICZNE DLA UCZESTNIKÓW

Podczas trwania sympozjum uruchomimy dla Państwa czat: https://meet.jit.si/ISSET2021, gdzie mogą Państwo uzyskać pomoc techniczną.

Zachęcamy do zapoznania się z filmami, które przybliżą Państwu w jaki sposób korzystać z platformy ZOOM:

Do udziału w Sympozjum zapraszamy reżyserów i realizatorów dźwięku, akustyków, specjalistów od nagłośnienia, pracowników nauki zajmujących się problematyką reżyserii i inżynierii dźwięku oraz dziedzinami pokrewnymi, artystów, studentów, pracowników firm związanych z produkcją i dystrybucją urządzeń elektroakustycznych.

Sympozjum odbędzie się w całości w formie zdalnej. W związku z tym w programie przewidziane są wyłącznie sesje referatowe. Czas przewidziany na referat wraz z dyskusją to 20 minut.

Zapraszamy do przesyłania referatów (4-6 stron). Będą one kwalifikowane do prezentacji na konferencji oraz do publikacji w elektronicznych materiałach konferencyjnych przez Komitet Naukowy na podstawie przesłanego wcześniej precis. Dodatkowo, rozszerzone wersje referatów wskazanych przez Komitet Naukowy będą po zakończeniu Sympozjum publikowane jako rozdziały monografii (w języku angielskim) lub rekomendowane do publikacji w czasopiśmie.

W trakcie konferencji odbędą się:
 • Dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości na temat Small room acoustics and ways to improve it;
 • Walne Zgromadzenie Polskiej Sekcji AES, wraz z uroczystością przyznania Członkostwa Honorowego PS AES prof. dr hab. inż. Andrzejowi Dobruckiemu;
 • Konkurs dla studentów w kategoriach: referat, nagranie oraz rozwiązanie;
 • Wirtualny koncert i wycieczka.

Link do wydarzenia na Facebooku.

Polska Sekcja Audio Engineering Society na Facebooku.

Zaproszone referaty

Uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania referatów zaproszonych gości:

 • John Krivit – How the audio industry has changed during the COVID-19 crisis;

 • Agnieszka Roginska – Immersive sound expands our reality;

 • Roger Roschnik – Challenges on designing professional monitors.

Język Sympozjum

Streszczenia prosimy przesyłać w języku angielskim. Referaty mogą być przesyłane i prezentowane zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Organizatorzy nie zapewniają tłumaczenia referatów i wystąpień.

Ważne terminy

9 maja 2021 r. 23 maja 2021 r. – termin nadsyłania zgłoszeń oraz streszczeń referatów i precis.

do 23 maja 2021 r. 30 maja 2021 r. – informacja o decyzjach kwalifikacyjnych Komitetu Naukowego.

31 maja 2021 r. – ostateczny termin przyjmowania opłat konferencyjnych w obniżonej wysokości.

13 czerwca 2021 r. 18 czerwca 2021 r. – termin nadsyłania referatów.

18 czerwca 2021 r. – ostateczny termin rejestracji dla uczestników, którzy nie wygłaszają referatów.

Rejestracja i przesyłanie referatów

Przed rejestracją prosimy zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych.

Rejestracja uczestników oraz przesyłanie plików streszczeń i referatów odbywa się poprzez system Microsoft CMT dostępny pod adresem:
https://cmt3.research.microsoft.com/ISSET2021
W celu dokonania rejestracji należy założyć bezpłatne konto, albo skorzystać z konta założonego wcześniej.

Streszczenia referatów (60-120 słów) należy przesyłać w języku angielskim. Oprócz streszczenia prosimy o przesłanie precis (500-750 słów w języku polskim lub angielskim, może zawierać grafikę i wzory), które będzie podstawą podejmowania przez Komitet Naukowy decyzji kwalifikacyjnych. Referaty (4-6 stron, zgodnych z szablonem) można przesyłać w języku polskim lub angielskim – zgodnie z językiem precis. Zostaną one opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Szablony referatów

Organizatorzy pozostawiają swobodę w kwestii wyboru narzędzia przygotowania artykułów (format tex/doc/docx/odt); prosimy jednak o zastosowanie się do przygotowanego szablonu i zawartych w nim wskazówek.

Szablon dla referatów w języku angielskim dostępny na angielskiej stronie sympozjum.

Rejestracja referatów

Kolejne kroki dla osób zgłaszających referat:
 1. Rejestracja przez formularz w systemie CMT. Uzupełnienie w formularzu danych referatu, wraz z tekstem streszczenia.
 2. Przesłanie precis przez system CMT.
 3. Informacja Komitetu Naukowego o rekomendacji do prezentacji na konferencji.
 4. W przypadku uzyskania rekomendacji – przesłanie pełnego tekstu referatu przez system CMT.
Po zakończeniu Sympozjum Komitet Naukowy zarekomenduje wybrane referaty do publikacji w monografii albo czasopiśmie. Autorzy zostaną poproszeni o przesłanie pełnych tekstów artykułów.

Opłaty

Członkowie AES z referatami – 100 PLN

Pozostali uczestnicy z referatami – 200 PLN

Członkowie AES bez referatów – 200 PLN

Pozostali uczestnicy bez referatów – 400 PLN

Opłata dla studentów – członków AES – z referatami – 50 PLN

Opłata dla pozostałych studentów z referatami – 100 PLN

Opłata dla studentów bez referatów, ale biorących udział w konkursie – 50 PLN

Pozostali studenci bez referatów – bez opłat

Wpłaty prosimy dokonać na konto PS AES:

            90 2130 0004 2001 0328 1144 0001

w terminie do 31 maja 2021 r. Po tym terminie opłaty rosną o 100 PLN (z wyjątkiem opłaty dla studentów). W tytule przelewu prosimy wpisać „ISSET2021 – imię i nazwisko uczestnika”.

Komunikaty

Materiały konferencyjne i publikacje

Pełne teksty artykułów zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych w formie elektronicznej.

Rozszerzone wersje referatów wskazanych przez Komitet Naukowy będą po zakończeniu Sympozjum publikowane jako rozdziały monografii (wydawanej w języku angielskim) lub rekomendowane do publikacji w czasopiśmie.

Komitet naukowy

Przewodniczący:    prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski

Członkowie:
 • prof. dr hab. inż. Jan Adamczyk
 • dr hab. Mateusz Bień
 • prof. dr hab. Marek Chołoniewski
 • prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
 • prof. dr hab. Rafał Delekta
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki
 • prof. dr hab. inż. Bożena Kostek
 • John Krivit
 • dr inż. Ewa Łukasik
 • prof. dr hab. Andrzej Miśkiewicz
 • prof. Agnieszka Roginska
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Szlifirski
 • dr hab. Alicja Wieczorkowska
 • dr hab. inż. Sławomir Zieliński
 • prof. dr hab. inż. Jan Żera

Komitet organizacyjny

Przewodniczący:                               dr hab. Marek Pluta
Wiceprzewodnicząca:                      dr inż. Dorota Czopek
Sekretarz ds. naukowych:               dr inż. Aleksandra Król-Nowak
Sekretarz ds. organizacyjnych:      mgr inż. Bartłomiej Chojnacki

Członkowie:
 • mgr inż. Karol Czesak
 • mgr inż. Jan Jasiński
 • mgr inż. Michał Kmiecik
 • mgr inż. Anna Kosiek
 • mgr inż. Katarzyna Kotarba
 • mgr inż. Teresa Makuch
 • mgr inż. Wojciech Wronka
 • mgr inż. Kamil Zimny

Konkurs

W ramach sympozjum ISSET 2021 zostanie przeprowadzony konkurs w trzech kategoriach:

W konkursach udział mogą wziąć studenci I lub II stopnia, a także osoby które ukończyły studia w roku 2020. Do uczestnictwa w konkursach wymagana jest rejestracja na sympozjum ISSET 2021 (https://cmt3.research.microsoft.com/ISSET2021).

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z informacjami o konkursach dostępnymi po kliknięciu w nazwę konkursu powyżej.

Wspierający

Konferencję wspierają:

Zapraszamy do odwiedzania stron internetowych dostępnych po kliknięciu w logo wspierającego.

Kontakt

e-mail: isset2021 (at) aes.org.pl