Składki

UWAGA!

Począwszy od 2020 r. składki opłacamy wprost w Centrali AES:

https://secure.aes.org/dues/

Zasady nowego systemu finansowania PS AES

 1. Wszyscy członkowie PS AES corocznie opłacają składki za pomocą kart płatniczych lub kredytowych, tak jak członkowie większości sekcji na świecie. Obecnie wysokość składek wynosi: członkostwo pełne 63 USD, dopłata za drukowany JAES 75 USD, członkostwo studenckie 25 USD.
 2. Wpłata składki powoduje automatyczne przedłużenie członkostwa na dany rok.
 3. Osoby nie posiadające karty lub nie chcące korzystać z tej formy płatności opłacają składkę jak dotychczas na konto PS AES, w kwocie równej w przybliżeniu płatności 63 USD za pomocą karty. Przelicznik na dany rok kalendarzowy poda Zarząd PS AES do końca poprzedniego roku. Łączna kwota tych wpłat jest odejmowana od wniosku PS AES o dofinansowanie do centrali.
 4. Finansowanie sekcji studenckich.
  1. Sekcje przekazują do Skarbnika PS swoje plany wydatków na rok następny z odpowiednim wyprzedzeniem.
  2. Skarbnik PS AES włącza plany poszczególnych sekcji do osobnych pozycji łącznego planu wydatków przekazywanego do centrali.
  3. Otrzymane z Centrali środki PS przekazuje odpowiednim sekcjom opłacając bądź refinansując faktury.
 5. PS AES corocznie występuje o subwencję na rok następny, na podstawie preliminarza wydatków.

W celu otrzymania faktury za płatność w centrali należy wejść w ustawienia konta na stronie AES i  kliknąć kolejno:

My Account
View Account History
View on the Order number (zazwyczaj ostatnie możliwe)
– na następnej stronie – Invoices
View
– następna strona powinna już być fakturą

Faktura jest wystawiana na adres podany jako Billing address w momencie dokonywania płatności – proszę upewnić się, że wprowadzono właściwe dane. PS AES nie wystawia/poprawia źle wystawionych faktur centrali.


Osoby, które nie mogą dokonywać płatności za pomocą karty prosimy o kontakt ze Skarbnikiem PS AES:   dorota.czopek@agh.edu.pl