NTAV2022

XIX Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo

13-15 października 2022

XIX Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo odbędzie się w dniach 13-15 października 2022 roku we Wrocławiu. Sympozjum organizowane jest przez Polską Sekcję Audio Engineering Society i Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Akustycznego przy współpracy Katedry Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów Politechniki Wrocławskiej.

Gość specjalny: Nils Peters (AudioLabs Erlangen).

Link do zdalnego dostępu (transmisja obrad naukowych, czwartek i piątek): NTAV2022 Zoom meeting

Do udziału w Sympozjum zapraszamy osoby zajmujące się w swojej pracy szeroko pojętymi systemami audio i wideo:

 • specjalistów w dziedzinie:
  • przetwarzania sygnałów fonicznych  – reżyserów i realizatorów dźwięku, akustyków, archiwistów, specjalistów w branży nagłośnienia, pracowników nauki zajmujących się problematyką reżyserii, inżynierii i przetwarzania dźwięku,
  • przetwarzania sygnałów wizyjnych (kodowania, rozpoznawania, rozumienia obrazu),
  • wyszukiwania informacji multimedialnej,
  • budowy aplikacji multimedialnych i repozytoriów treści multimedialnych,
  • wielomodalnej komunikacji człowieka z komputerem,
  • systemów transmisji danych multimedialnych,
  • systemów wizyjnych i multimedialnych,
  • archiwizacji materiałów fonograficznych,
  • teoretyków i praktyków nowych mediów,
 • naukowców wykorzystujących technologie audio i wideo,
 • twórców z pogranicza sztuki i technologii multimedialnych,
 • specjalistów w innych dziedzinach pokrewnych,
 • studentów i doktorantów – adeptów wyżej wymienionych dziedzin,
 • pracowników firm związanych z produkcją i dystrybucją urządzeń elektroakustycznych, wizyjnych i multimedialnych.

W programie Sympozjum są przewidziane sesje referatowe, które odbędą się w formie stacjonarnej. Zapraszamy do przesyłania rozszerzonych abstraktów (ang. extended abstracts, précis), 2 strony. Pełne wersje referatów będą wydane w wydawnictwie pokonferencyjnym (po zakwalifikowaniu przez Komitet Naukowy).

Referaty będą kwalifikowane na podstawie przesłanego wcześniej abstraktu przez Komitet Naukowy do prezentacji na konferencji i publikacji  w materiałach pokonferencyjnych zamieszczonych na nośniku elektronicznym. Szablon referatów i instrukcję można pobrać poniżej.

Język Sympozjum

Obrady będą się odbywać w języku polskim. Istnieje możliwość prezentacji w języku angielskim, organizatorzy nie zapewniają jednak tłumaczenia referatów i wystąpień.

Ważne terminy

 • 7 września 14 września 2022 r. – termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń referatów w języku angielskim.
 • 21 września 2022 r. – informacja o decyzjach kwalifikacyjnych Komitetu Naukowego.
 • 28 września 2022 r. – ostateczny termin przyjmowania opłat konferencyjnych w obniżonej wysokości.
 • 28 września 2022 r. – termin nadsyłania rozszerzonych streszczeń w języku polskim lub angielskim (2 strony).
 • 28 października 14 listopada 2022 r. – termin nadsyłania referatów do wydawnictwa pokonferencyjnego (w języku polskim).

Tematyka konferencji

 • inżynieria i reżyseria dźwięku i obrazu
 • akustyka wnętrz
 • przetwarzanie dźwięku i obrazu
 • percepcja dźwięku i obrazu
 • systemy audiowizualne
 • technika studyjna
 • rozwiązania inżynieryjno-techniczne stosowane w praktyce
 • głośność programów radiowych i telewizyjnych
 • wyszukiwanie informacji audiowizualnej
 • archiwizacja treści audiowizualnych
 • transmisja treści audiowizualnych
 • sztuka audiowizualna
 • kompresja dźwięku i obrazu
 • strumieniowanie multimediów

Konkurs na najlepszy referat

Podczas konferencji odbędzie się Konkurs dla Młodych Autorów.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie: Ogólne zasady przyznawania nagród w Konkursach dla Młodych Autorów referatów na konferencjach naukowych.

Nagrody dla laureatów funduje Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych oraz Polskie Towarzystwo Akustyczne.

prof. dr hab inż. Krzysztof J. Opieliński – przewodniczący komisji konkursowej w Konkursie dla Młodych Autorów.

Konkurs nagrań audio i wideo NTAV

W trakcie konferencji odbędzie się konkurs nagrań audio i wideo. Szczegółowy regulamin jest dostępny pod adresem aes.org.pl/konkurs/
Nagrody dla laureatów funduje Dolby Poland oraz Polska Sekcja AES.

dr inż. Bartłomiej Kruk – przewodniczący komisji konkursowej w Konkursie nagrań NTAV.

Sesje warsztatowe

Tematyka warsztatów: realizacja nagrań dźwiękowych, nagłośnień koncertów, akustyka wnętrz, dźwięk obiektowy i ambisonia.

 • Warsztaty poprowadzą:
  • Maciej Prokopowicz, aktywnie działający realizator dźwięku, opowie o swoim podejściu do miksowania live, koncepcji, stanowisku pracy;
  • Tomasz Żernicki, Andrzej Rumiński, warsztat pt. Jak stworzyć wirtualne wydarzenie w Metaverse stosując dźwięk wolumetryczny oparty o wielopunktowy Ambisonics?
  • Piotr Papier, koordynator zespołu ds. nagłośnienia i realizacji dźwięku w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, opowie o swoim podejściu do miksowania live;
  • Marcin Czapiewski, projektant profesjonalnych pomieszczeń studyjnych, sal wielofunkcyjnych i audytoryjnych, opowie o akustyce pomieszczeń studyjnych;
  • Aleksander Sobecki, realizator dźwięku w Narodowym Forum Muzyki, opowie o technikach mikrofonowania w muzyce klasycznej.

Wycieczki techniczne

W czasie konferencji odbędą się wycieczki techniczne. Chęć udziału w wycieczkach można zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym.

 • Dolby Poland, piątek 14 października godzina 16.00-18.00,
 • Narodowe Forum Muzyki, sobota 15 października godzina 9.00-11.00.

Koncert

Zapraszamy wszystkich uczestników konferencji do udziału w koncercie NFM. Chęć udziału w koncercie można zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym.

Rejestracja

Zgłoszenia referatów (streszczenia w języku angielskim i rozszerzone streszczenia w języku polskim (plik .docx, 2 strony))

Formularz rejestracyjny dla uczestników konferencji

Formularz rejestracyjny dla uczestników warsztatów

Formularz rejestracyjny dla uczestników konkursu nagrań

Formularz rejestracyjny dla studentów-słuchaczy

Miejsca konferencji i innych wydarzeń podczas konferencji

Sympozjum odbędzie się na terenie Politechniki Wrocławskiej.

Miejsce konferencji NTAV2022

Politechnika Wrocławska, budynek C-18 Strefa Kultury Studenckiej, ul. Hoene-Wrońskiego 10, Wrocław. Sala konferencyjna nr 114 na I piętrze (wejście od strony budynku C-7, wejście – patrz niebieska strzałka na mapie).

Parkowanie jest możliwe wyłącznie na parkingach publicznych, w większości płatnych, np. przy ul. Hoene-Wrońskiego, ul. Norwida, Wybrzeże Wyspiańskiego.

Miejsce warsztatów i konkursu nagrań

Komora akustyczna w budynku Technopolis C-16 (wejście – patrz żółta strzałka na mapie).

Miejsce wystawy

Wejście główne budynku C-18 Strefa Kultury Studenckiej, firmy Dolby oraz SoftServe.

Miejsce pokazów demonstracyjnych

Budynek Technopolis C-16, sala A0.1 (Dolby Atmos), sala A0.2 (Dolby pHRTF).

Bankiet, Przyjaciele i Znajomi

Restauracja „Przyjaciele i Znajomi”, ul Grunwaldzka 98, Wrocław. Restauracja posiada bezpłatny parking dla gości. Dojście z kampusu Politechniki zajmuje 15 min. na piechotę.

Komunikacja miejska

Bilet normalny jednorazowy na transport publiczny we Wrocławiu kosztuję 4,6 zł. Istnieje możliwość zakupu 2 dniowego (26,0 zł) lub trzydniowego biletu (32,0 zł) na wszystkie linie w obrębie Wrocławia. Bilety ulgowe kosztują 50% ceny biletu normalnego. Bilety można nabyć w biletomatach znajdujących się na przystankach (np. na Rondzie Reagana) lub bezpośrednio w każdym tramwaju/autobusie (płatność tylko kartą zbliżeniową lub BLIKiem zbliżeniowym). Polecamy aplikację „JakDojade” lub inne usługi wyznaczania tras dojazdu.

Miejsce wycieczek technicznych

DOLBY POLAND Sp. z o.o.

Adres: ul. Legnicka 48G, Business Garden, Wrocław.

Dojazd z kampusu Politechniki tramwajem nr 10 lub 33 (przystanek Rondo Reagana, bliżej bud. C-16 lub przystanek Most Grunwaldzki, bliżej bud. C-18). Dojście do budynku przez Dworzec Mikołajów, ewentualnie od ul. Legnickiej za wiaduktem (nie zalecany, dłuższa droga).

Obok budynku znajduję się płatny parking (płatność wyłącznie monetami).

Narodowe Forum Muzyki NFM

Adres: pl. Wolności 1, Wrocław.

Dojazd z kampusu Politechniki tramwajem nr 4 (przystanek Rondo Reagana, bliżej bud. C-16 lub przystanek Most Grunwaldzki, bliżej bud. C-18). Wejście do budynku od ul. Krupniczej.

Budynek posiada płatny parking podziemny.

Opłaty

Uczestnicy z referatami: 800 PLN, bez referatów: 1000 PLN.
Studenci z referatami, uczestnicy warsztatów i konkursu nagrań: 200 PLN.
Członkowie AES lub PTA: opłata niższa o 100 PLN.

Udział studentów jako słuchacze w sesjach tematycznych (sesje naukowe oraz sesje konkursowe): bez opłat.

Opłata dodatkowa za umieszczenie referatu w publikacji pokonferencyjnej (20 pkt. MEiN): 500 PLN (opłata wnoszona po akceptacji referatu do publikacji).

Opłaty zawierają podatek VAT.

Wpłaty prosimy dokonać na konto Polskiej Sekcji AES:
63 2130 0004 2001 0328 1144 0002 (Volkswagen Bank Polska S.A.)

w terminie do 28 września 2022. Po tym terminie opłaty rosną o 100 PLN
(z wyjątkiem opłaty dla studentów). W tytule przelewu prosimy wpisać „NTAV2022 – imię i nazwisko uczestnika”.

Szablon rozszerzonego streszczenia

NTAV2022_instrukcja_streszczenie.dotx
(w przypadku problemów z pobieraniem należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie „Zapisz link jako” lub „Zapisz element docelowy jako”).

Wydawnictwo pokonferencyjne

Organizatorzy planują wydanie pokonferencyjnej publikacji książkowej z numerem ISBN
w Oficynie Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej (20 pkt. MEiN).

Szablon artykułu do publikacji pokonferencyjnej

NTAV2022_instrukcja_style_monografia.dotx
(w przypadku problemów z pobieraniem należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie „Zapisz link jako” lub „Zapisz element docelowy jako”).

Wystawa

Podczas konferencji odbędzie się wystawa firm związanych z technologiami multimedialnymi:

Program ramowy

13 października 2022 (czwartek)
9.00-11.00 Otwarcie konferencji oraz referat plenarny
11.00-14.00 Obrady w sesjach tematycznych (sesja naukowa oraz sesja konkursowa)
14.00-15.00 Przerwa obiadowa
15.00-16.00 Referat plenarny
16.00-19.00 Obrady w sesjach tematycznych (sesja naukowa oraz sesja warsztatowa)
19.00-23.00 Bankiet Przyjaciele i znajomi

14 października 2022 (piątek)
9.00-10.00 Referat plenarny
10.00-13.00 Obrady w sesjach tematycznych (sesja naukowa oraz sesja warsztatowa)
13.00-14.00 Zakończenie konferencji oraz wręczenie nagród w konkursach
14.00-15.00 Przerwa obiadowa
15.00-19.00 Wycieczka techniczna Dolby
19.00-21.00 Koncert symfoniczny

15 października 2022 (sobota)
9.00-11.00 Wycieczka techniczna NFM
12.00-14.00 Warsztaty
14.00-15.00 Przerwa obiadowa
15.00-19.00 Warsztaty

Referaty plenarne

Nils Peters (AudioLabs Erlangen) – Spatial Audio: How did we get here? Where can we go from here?
Bożena Kostek (Politechnika Gdańska) – 30-to lecie Polskiej Sekcji AES
Tomasz Żernicki (Zylia) – Jak stworzyć wirtualne wydarzenie w Metaverse stosując dźwięk wolumetryczny oparty o wielopunktowy Ambisonics? Zylia 6-Degrees of Freedom for the Metaverse and Virtual Concerts
Witold Mickiewicz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) – Uproszczona metoda pomiaru przestrzennych odpowiedzi impulsowych i jej wykorzystanie do oceny jakości akustycznej pomieszczeń i generowania pogłosu surround
Maksymilian Górski (Dolby Poland) – pHRTF – spersonalizowane HRTF

Program szczegółowy

Komitet naukowy

 • prof. dr hab inż. Krzysztof J. Opieliński – przewodniczący
 • dr hab. Andrzej Brzoska, prof. UMFC
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki
 • dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski
 • prof. dr hab. inż. Bożena Kostek
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Meissner
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Miśkiewicz
 • dr hab. inż. Janusz Piechowicz, prof. AGH
 • prof. dr hab. Anna Preis
 • dr hab. Tomira Rogala, prof. UMFC
 • prof. dr hab. Aleksander Sęk
 • dr hab. Ewa Skrodzka, prof. UAM
 • prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak
 • prof. Wiesław Woszczyk
 • prof. dr hab. inż. Jan Żera

Komitet organizacyjny

 • dr inż. Przemysław Plaskota – przewodniczący
 • dr inż. Paweł Dziechciński – skarbnik
 • dr inż. Michał Łuczyński – sekretarz
 • dr inż. Bartłomiej Kruk – konkurs nagrań, warsztaty, wycieczki
 • dr inż. Maurycy J. Kin – program konferencji
 • dr inż. Piotr Kozłowski – wystawa
 • mgr inż. Jędrzej Borowski
 • dr inż. Agnieszka Wielgus
 • dr inż. Romuald Bolejko
 • dr inż. Maciej Walczyński
 • dr inż. Zbigniew Świętach
 • dr inż. Agnieszka Paula Pietrzak

Współorganizacja

Katedra Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów, Politechnika Wrocławska

Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział we Wrocławiu

Polska Sekcja Audio Engineering Society

Dolby Polska

Kontakt

Sekretariat: ntav2022@aes.org.pl