Zaproszenie na Soundedit Festiwal 2019 Łodzi od Konsbud Audio

Szanowni Państwo, Członkowie PS AES,

W imieniu firmy Konsbud Audio, Członka Wspierającego Polskiej Sekcji Audio Engineering Society, zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach w ramach Festiwalu Soundedit w Łodzi organizowanego w dniach 24-27 października 2019.

Festiwal Soundedit to formuła spotkania środowisk producentów, realizatorów oraz muzyków. Warsztaty, szkolenia, panele i prezentacje prowadzone będą przez znanych i cenionych producentów, realizatorów oraz przedstawicieli dystrybutorów sprzętu i oprogramowania. W tym roku Konsbud Audio bierze udział w części warsztatowej Soundedit 2019. Udział w warsztatach jest  bezpłatny.

Warsztaty Konsbud Audio poprowadzą:

Jacek Majewski – inżynier wsparcia technicznego w Konsbud Audio, od 30 lat związany z systemami rejestracyjnymi Avid Pro Tools i cyfrowym sprzętem studyjnym, konsultant techniczny, muzyk, realizator dźwięku.  Obecnie zajmuje się również monitorami studyjnymi marki Genelec i nowoczesnymi technologiami rozwiązywania problemów akustycznych studiów dźwiękowych, oferowanymi przez tego producenta.

Ralf Zuleeg – dyrektor działu wsparcia technicznego w d&b audiotechnik.
Rozpoczął pracę w branży audio w 1983 roku jako niezależny inżynier dźwięku. W 1995 roku dołączył do d&b audiotechnik w Backnang w Niemczech jako członek zespołu wsparcia technicznego. Od tego czasu odpowiada za program edukacji użytkowników d&b  audiotechnik oraz większość dużych projektów. Dotyczy to zarówno aplikacji na żywo, rynku koncertowego jak i obszaru instalacji stałych. Współpracował  z takimi artystami jak  Peter  Herbolzheimer, Peter Hofmann, Kraan, Smokie, Coldplay, Muse, The Who, Kraftwerk. Był odpowiedzialny za projekty systemów na całym świecie: Opera w Sydney, Teatr Esplanade  w Singapurze, Sala koncertowa Matsumoto, Centrum Sztuki Hyogo. 

PROGRAM Konsbud Audio podczas Soundedit 2019

Prezentacje i warsztaty z obsługi konsolet cyfrowych:

25 X 2019 | piątek | 13.00-15.00 | konsolety AVID

Hotel Focus | Sala Konferencyjna 127 | Łąkowa 23, 90-554 Łódź

26 X 2019 | sobota | 10.00-12.00 | konsolety ALLEN & HEATH

Hotel Focus | Sala Konferencyjna 127 | Łąkowa 23, 90-554 Łódź

WARSZTATY:

26 X 2019 | sobota

Hotel Focus | Sala konferencyjna B | Łąkowa 23, 90-554 Łódź

10.00-13.00 Jacek Majewski | Konsbud Audio

Typowe problemy akustyczne w pomieszczeniach odsłuchowych. Możliwości i rozwiązania z wykorzystaniem technologii automatycznej kalibracji monitorów studyjnych.

13.00-16.00 Ralf Zuleeg | d&b audiotechnik

Technologie immersive sound 3d w zastosowaniach koncertowych. Soundscape.

Zachęcamy do zapisów: http://77production.pl/soundedit-formularz-zgloszeniowy/

Z poważaniem,

Bartłomiej Chojnacki

Sekretarz PS AES

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Zaproszenie na Soundedit Festiwal 2019 Łodzi od Konsbud Audio została wyłączona

Komunikat nr 37 – podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków 2019

Szanowni Państwo, Członkowie PS AES,

W dniu 17 czerwca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Sekcji Audio Engineering Society. Przedyskutowano bieżącą działalność Sekcji oraz podjęto kilka ważnych dla funkcjonowania sekcji decyzji. Jednogłośną decyzją członków przedłużono kadencję obecnego zarządu na lata 2019-2021, wprowadzając niewielkie zmiany. W chwili obecnej skład Zarządu PS AES przedstawia się następująco:

Prezydium zarządu

Piotr Kleczkowski – Przewodniczący

Radosław Smoliński – Wiceprzewodniczący

Bartłomiej Chojnacki – Sekretarz

Dorota Czopek – Skarbnik

Członkowie zarządu

Andrzej Białczyk

Tomasz Dziedzic

Jarosław Gretkierewicz

Maurycy Kin

Ewa Łukasik

Alicja Wieczorkowska

Komisja rewizyjna

Andrzej Brzoska

Stefan Brachmański

Andrzej Miśkiewicz

Sąd koleżeński

Tadeusz Fidecki

Bożena Kostek

Przemysław Plaskota

Walne Zgromadzenie po szczegółowej dyskusji podjęło rekomendowaną przez Zarząd PS AES decyzję o zmianie systemu finansowania. Od roku 2020 PS AES nie będzie przyjmować składek bezpośrednio od członków, którzy w większości będą przedłużać członkostwo na stronie AES. Polska Sekcja będzie otrzymywać od Centrali subwencję na pokrycie kosztów działalności. Sekcja zachowuje autonomię w zakresie pozyskiwania członków wspierających. Szczegóły nowego systemu finansowania podajemy w zakładce „Składki”:  http://aes.org.pl/skladki/

Zmiana systemu finansowania jest wynikiem sugestii centrali AES, ale również dostrzeganych przez Członków i Zarząd wad obecnego systemu. Realne dochody PS AES ze składek członków indywidualnych stały się bardzo niskie, a jednocześnie procedura przekazywania wpłat do Centrali bywała zawodna. Nowe zasady zostały przez WZ uchwalone jednogłośnie.

Walne Zgromadzenie przedyskutowało również organizację konferencji ISSET2020. Zakończeniem długiej dyskusji było głosowanie, w którym WZ podjęło decyzję o rezygnacji z organizacji konferencji ISSET w roku 2020, w celu utrzymania dwuletniego rytmu konferencji powiązanych z Walnymi Zgromadzeniami Członków PS AES, oraz ze względu na zaplanowaną już na ten rok konferencję Nowości w Technice Audio i Video 2020 we Wrocławiu. Więcej informacji na temat konferencji ISSET2021 przekażemy w przyszłym roku.

Wielu uczestników dyskusji podkreślało potrzebę zbliżenia PS AES do profesjonalnej branży audio w Polsce. Przedyskutowano wiele możliwych form zwiększenia widoczności Sekcji w branży za pośrednictwem kanałów Social Media oraz możliwych do zorganizowania wydarzeń, także możliwości obejmowania patronatów nad wydarzeniami branżowymi. Zawiązano grupę inicjatywną, mającą zająć się zbadaniem możliwości PS AES w zakresie zwiększenia widoczności naszego Stowarzyszenia w Polsce. Więcej informacji prześlemy w kolejnym komunikacie, osoby zainteresowane zaangażowaniem się w działalność PR dla Polskiej Sekcji AES zapraszamy do kontaktu.

W imieniu zarządu dziękuję wszystkim obecnym za przybycie na tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków PS AES. O realizacji jego postanowień i bieżącej aktywności sekcji będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Z poważaniem,

Bartłomiej Chojnacki

Sekretarz PS AES

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Komunikat nr 37 – podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków 2019 została wyłączona

Komunikat nr 36 – proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Szanowni Państwo,

Zarząd PS AES przedstawia proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków PS AES, zaplanowanego na 17 czerwca 2019 o godzinie 15:00 w studio sztuki, sala C5, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86
w Warszawie:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od października 2017 roku do czerwca 2019 roku.
 5. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Zarządu.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom PS AES.
 10. Wybory nowych władz PS AES.
 11. Przedstawienie wstępnie uzgodnionych z Centralą AES zmian w systemie finansowania PS AES.
 12. Dyskusja nad zasadami nowego finansowania PS AES i ewentualne podjęcie uchwały.
 13. Omówienie planów Sekcji na najbliższe lata
 14. Dyskusja na pozostałe tematy, wolne wnioski i przyjęcie uchwał.
 15. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,

Bartłomiej Chojnacki

Sekretarz Zarządu PS AES

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Komunikat nr 36 – proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków została wyłączona

Komunikat nr 35 – Walne Zgromadzenie Członków w roku 2019

Szanowni Państwo, Członkowie PS AES!

Zarząd Główny Polskiej Sekcji Audio Engineering Society zaprasza wszystkich członków PS AES na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 17. czerwca br. o godzinie 15:00 w Warszawie, w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, budynek C, sala C5 – studio sztuki.

Z poważaniem,
Bartłomiej Chojnacki

Sekretarz PS AES

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Komunikat nr 35 – Walne Zgromadzenie Członków w roku 2019 została wyłączona

Komunikat nr 34 – konferencja ISSET 2020

Szanowni Państwo, Członkowie PS AES,

Zarząd Polskiej Sekcji Audio Engineering Society informuje, że z powodów logistycznych i organizacyjnych Sympozjum ISSET XVIII w Bydgoszczy, zaplanowane na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków, zostało przełożone na rok następny i odbędzie się w 2020 roku we Wrocławiu.

W tym roku, zgodnie ze Statutem PS AES, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków, wstępnie planowane na drugą połowę czerwca. O szczegółach powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Z poważaniem,

Bartłomiej Chojnacki

Sekretarz PS AES

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Komunikat nr 34 – konferencja ISSET 2020 została wyłączona