XVIII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku ISSET 2021

XVIII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku ISSET 2021 odbędzie się w dniach 27-29 czerwca 2021 roku w Krakowie w formie zdalnej. Sympozjum organizowane jest przez Polską Sekcję Audio Engineering Society.

Do udziału w Sympozjum zapraszamy reżyserów i realizatorów dźwięku, akustyków, specjalistów od nagłośnienia, pracowników nauki zajmujących się problematyką reżyserii i inżynierii dźwięku oraz dziedzinami pokrewnymi, artystów, studentów, pracowników firm związanych z produkcją i dystrybucją urządzeń elektroakustycznych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: aes.org.pl/isset2021

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania XVIII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku ISSET 2021 została wyłączona

Podsumowanie NTAV2020

W dniu 15 października 2020 roku odbyło się XVIII Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo. Sympozjum odbyło się we Wrocławiu i zostało przeprowadzone w formie wideokonferencji. Zorganizowane było przez Polską Sekcję Audio Engineering Society, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Akustycznego i Politechnikę Wrocławską. Jest to cykliczne wydarzenie odbywające się co 2 lata, zatem już dziś możemy wskazać datę kolejnego – następne Sympozjum rozpocznie się 13 października 2022 roku.

W Sympozjum wzięło udział około 150 uczestników. Wśród nich istotną grupę stanowili studenci. Ich obecności sprzyjała forma konferencji – dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym mogli uczestniczyć w wydarzeniach siedząc wygodnie w fotelu i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

W trakcie konferencji wygłoszono 2 wykłady plenarne, 16 referatów konferencyjnych oraz 2 prezentacje warsztatowe. Zaproszone referaty plenarne wygłosili prof. Andrzej Dobrucki i prof. David Griesinger. Sesje warsztatowe zostały przeprowadzone przez firmy Dolby Polska oraz KFB Acoustics. Tematyka Konferencji objęła przede wszystkim dźwięk wielokanałowy oraz badania jakości dźwięku. Pełne teksty referatów konferencyjnych ukażą się w postaci elektronicznej i zostaną opublikowane na stronie konferencji.

W ramach konferencji odbył się również konkurs nagrań audio i wideo NTAV oraz konkurs dla młodych pracowników nauki na najlepszy referat. Konkurs nagrań odbył się w dwóch kategoriach: nagranie akustyczne i nagranie studyjne, w których przyznano po dwie nagrody. Z kolei w konkursie na najlepszy referat przyznano dwie nagrody i cztery wyróżnienia. Nagrody zostały przyznane i ufundowane przez Polską Sekcję Audio Engineering Society oraz przez Polskie Towarzystwo Akustyczne.

Lista laureatów

Konkurs nagrań audio i wideo NTAV

W kategorii Nagranie Akustyczne

I miejsce – Jakub Kozicki (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
II miejsce – Maciej Zadroga (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

W kategorii Nagranie Studyjne

I miejsce – Krzysztof Ptak (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
II miejsce – Sara Saja (Politechnika Wrocławska)

Konkurs dla młodych pracowników nauki na najlepszy referat

Nagrody Polskiej Sekcji AES

I nagroda – Tomasz Nowak (Politechnika Wrocławska)
wyróżnienie – Jan Skorupa (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)
wyróżnienie – Michał Łuczyński (Politechnika Wrocławska)

Nagrody Polskiego Towarzystwa Akustycznego

I nagroda – Maciej Blaszke (Politechnika Gdańska)
wyróżnienie – Adam Kurowski (Politechnika Gdańska)
wyróżnienie – Karol Czesak (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Serdecznie gratulujemy!

Główny cel konferencji, jakim była integracja krajowego i międzynarodowego środowiska naukowego oraz prezentacja aktualnego stanu badań różnych ośrodków krajowych zajmujących się inżynierią dźwięku i obrazu został w pełni osiągnięty. Mimo trudności związanych z sytuacją epidemiczną udało się zorganizować ciekawe wydarzenie, które spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem uczestników. W szczególności cieszy duży udział studentów oraz liczne zgłoszenia do konkursu nagrań. Liczymy, że te trendy uda się utrzymać na następnym Sympozjum. Zatem,

zapraszamy na NTAV2022!

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Podsumowanie NTAV2020 została wyłączona

Webinar Dolby

Jeszcze do 27 listopada 2020 będą dostępne materiały z pierwszego webinaru Dolby Summit realizowanego z wykorzystaniem Dolby Atmos i Dolby Vision.

Szczegóły pod adresem: Dolby Summit

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Webinar Dolby została wyłączona

XVIII Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo

XVIII Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo odbędzie się w dniu 15 października 2020 roku we Wrocławiu. Sympozjum organizowane jest przez Polską Sekcję Audio Engineering Society i Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Akustycznego przy współpracy Katedry Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów Politechnik Wrocławskiej. Temat przewodni konferencji to Nowe trendy i zastosowania technologii dźwięku wielokanałowego oraz Badania jakości dźwięku.

Serdecznie zapraszamy!
http://aes.org.pl/ntav2020/

Zapraszamy również do udziału w konkursie nagrań audio i wideo NTAV!
http://aes.org.pl/konkurs/

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania XVIII Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo została wyłączona

Komunikat nr 38 – wysokość składek wpłacanych za pośrednictwem PS AES w roku 2020

Szanowni Państwo, Członkowie PS AES,

Zarząd Polskiej Sekcji Audio Engineering Society ustalił następującą wysokość składek członkowskich dla członków, którzy nie chcą bądź nie mogą dokonywać płatności za pomocą karty kredytowej bezpośrednio w centrali:

członkostwo pełne – 260 zł,

członkostwo studenckie – 100 zł,

płatne jak dotychczas na konto PS AES (dane na stronie PS AES).

Stawki te są wyższe niż wynikałoby z aktualnego kursu NBP wymiany PLN/USD, ponieważ oparto je dokonanym przez Zarząd oszacowaniu średniego rzeczywistego kursu według którego następuje obciążenie karty. Podstawowym i preferowanym sposobem płatności jest karta kredytowa, opłata w zł nie powinna więc być niższa od rzeczywistego kosztu transakcji dokonywanej kartą.  

Z poważaniem,

Bartłomiej Chojnacki

Sekretarz PS AES

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Komunikat nr 38 – wysokość składek wpłacanych za pośrednictwem PS AES w roku 2020 została wyłączona