Walne Zgromadzenie PS AES w roku 2021

Szanowni Państwo, Członkowie PS AES,

w ślad za komunikatami o konferencji ISSET2021 zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Sekcji Audio Engineering Society, które odbędzie się w poniedziałek 28 czerwca 2021 o godzinie 16:00. Zebranie jest połączone z uroczystością nadania Członkostwa Honorowego wieloletniemu członkowi PS AES, prof. Andrzejowi Dobruckiemu. Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarzy Walnego Zgromadzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od czerwca 2019 roku do czerwca 2021 roku.
 5. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Zarządu.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom PS AES.
 10. Wybory nowych władz PS AES.
 11. Dyskusja nad nieokreślonym przez Statut PS AES terminem przekazania kompetencji nowemu Zarządowi
 12. Ocena nowej zasady finansowania PS AES.
 13. Dyskusja o organizacji konferencji krajowych, m. in. OSKA oraz Studenckie Konkursy Nagraniowe
 14. Omówienie planów Sekcji na najbliższe lata
 15. Dyskusja na pozostałe tematy, wolne wnioski i przyjęcie uchwał.
 16. Zamknięcie obrad.

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM.

Z poważaniem,
Bartłomiej Chojnacki
Sekretarz PS AES

Ten wpis został opublikowany w kategorii Komunikaty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.