Walne Zgromadzenie PS AES w roku 2021

Szanowni Państwo, Członkowie PS AES,

w ślad za komunikatami o konferencji ISSET2021 zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Sekcji Audio Engineering Society, które odbędzie się w poniedziałek 28 czerwca 2021 o godzinie 16:00. Zebranie jest połączone z uroczystością nadania Członkostwa Honorowego wieloletniemu członkowi PS AES, prof. Andrzejowi Dobruckiemu. Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarzy Walnego Zgromadzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od czerwca 2019 roku do czerwca 2021 roku.
 5. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Zarządu.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom PS AES.
 10. Wybory nowych władz PS AES.
 11. Dyskusja nad nieokreślonym przez Statut PS AES terminem przekazania kompetencji nowemu Zarządowi
 12. Ocena nowej zasady finansowania PS AES.
 13. Dyskusja o organizacji konferencji krajowych, m. in. OSKA oraz Studenckie Konkursy Nagraniowe
 14. Omówienie planów Sekcji na najbliższe lata
 15. Dyskusja na pozostałe tematy, wolne wnioski i przyjęcie uchwał.
 16. Zamknięcie obrad.

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM, link do spotkania:

https://zoom.us/j/94834140909?pwd=dnJZekJLWkpxajhIT0RLS0JRNnJkZz09

Hasło i link zostaną również przesłane drogą mailową do wszystkich Członków. Spotkanie jest zabezpieczone, każdy z uczestników zostanie zweryfikowany więc proszę o dołączanie do spotkania z odpowiednią nazwą użytkownika i podanie właściwego adresu email.

W razie pytań lub problemów technicznych – proszę o kontakt – bchojnacki@agh.edu.pl lub telefonicznie 692490990.

Z poważaniem,

Bartłomiej Chojnacki

Sekretarz PS AES

Ten wpis został opublikowany w kategorii Komunikaty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.