Komunikat nr 36 – proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Szanowni Państwo,

Zarząd PS AES przedstawia proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków PS AES, zaplanowanego na 17 czerwca 2019 o godzinie 15:00 w studio sztuki, sala C5, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86
w Warszawie:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od października 2017 roku do czerwca 2019 roku.
 5. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Zarządu.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom PS AES.
 10. Wybory nowych władz PS AES.
 11. Przedstawienie wstępnie uzgodnionych z Centralą AES zmian w systemie finansowania PS AES.
 12. Dyskusja nad zasadami nowego finansowania PS AES i ewentualne podjęcie uchwały.
 13. Omówienie planów Sekcji na najbliższe lata
 14. Dyskusja na pozostałe tematy, wolne wnioski i przyjęcie uchwał.
 15. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,

Bartłomiej Chojnacki

Sekretarz Zarządu PS AES

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Komunikat nr 36 – proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków została wyłączona

Komunikat nr 35 – Walne Zgromadzenie Członków w roku 2019

Szanowni Państwo, Członkowie PS AES!

Zarząd Główny Polskiej Sekcji Audio Engineering Society zaprasza wszystkich członków PS AES na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 17. czerwca br. o godzinie 15:00 w Warszawie, w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, budynek C, sala C5 – studio sztuki.

Z poważaniem,
Bartłomiej Chojnacki

Sekretarz PS AES

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Komunikat nr 35 – Walne Zgromadzenie Członków w roku 2019 została wyłączona

Komunikat nr 34 – konferencja ISSET 2020

Szanowni Państwo, Członkowie PS AES,

Zarząd Polskiej Sekcji Audio Engineering Society informuje, że z powodów logistycznych i organizacyjnych Sympozjum ISSET XVIII w Bydgoszczy, zaplanowane na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków, zostało przełożone na rok następny i odbędzie się w 2020 roku we Wrocławiu.

W tym roku, zgodnie ze Statutem PS AES, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków, wstępnie planowane na drugą połowę czerwca. O szczegółach powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Z poważaniem,

Bartłomiej Chojnacki

Sekretarz PS AES

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Komunikat nr 34 – konferencja ISSET 2020 została wyłączona

Komunikat nr 33 – wysokość składek w 2019 roku

Szanowni Państwo, Członkowie PS AES

w związku z decyzją zarządu z dnia 7 grudnia 2018 informujemy, że wysokość składek członkowskich Polskiej Sekcji Audio Engineering Society za rok 2019 ulega zmianie w stosunku do ubiegłorocznych:
– 300 PLN (opłata za członkostwo zwyczajne)
– 90 PLN (opłata za członkostwo studenckie)

Uprzejmie prosimy o wpłacanie składek w na konto Polskiej Sekcji AES.

W ramach tej kwoty przysługuje dostęp do Journala AES on-line oraz do zasobów AES E-Library. Wersję papierową miesięcznika JAES otrzymają członkowie, którzy dodatkowo wpłacą 60 USD bezpośrednio do Centrali AES.

Zarząd PS AES

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Komunikat nr 33 – wysokość składek w 2019 roku została wyłączona

6. Ogólnopolska Studencka Konferencja Akustyków OSKA2019 – zaproszenie na konferencję

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w konferencji OSKA2019, która odbędzie się w dniach 7-9 marca 2019 w Kielcach. Tegoroczna edycja ma charakter wydarzenia towarzyszącego targów Poland Music Expo. W programie między innymi warsztaty, konkurs nagraniowy OSKArec, referaty plenarne oraz konkurs na najlepsza prezentację ustną i plakatową. Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi informacjami na stronie wydarzenia: http://oska.edu.pl/

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania 6. Ogólnopolska Studencka Konferencja Akustyków OSKA2019 – zaproszenie na konferencję została wyłączona