XIII Sympozjum NTiAV oraz zebranie członków PS AES

W dniach 14-16 października 2010 roku w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym (ZUT) w Szczecinie odbyło się XIII Sympozjum „Nowości w technice audio i wideo” (New Trends in Audio and Video – NTiAV) zorganizowane przez Katedrę Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki ZUT przy wsparciu Polskiej Sekcji Audio Engineering Society (PS AES). Obrady toczyły się w salach Wydziału Elektrycznego w budynkach przy ul. Sikorskiego 37 i ul. 26 Kwietnia 10. Wygłoszono 19 referatów w tym dwa plenarne. Uczestnicy sympozjum otrzymali przygotowane przez organizatorów materiały XIII Sympozjum NTiAV zawierające m. in. pełne teksty obydwu referatów plenarnych, streszczenia referatów regularnych oraz płytę CD z pełnymi tekstami wszystkich referatów. Podczas sympozjum odbyła się interesująca dyskusja panelowa poświęcona tematyce „Stereofonii wielokanałowej”. Ponadto uczestnicy sympozjum mieli możliwość zwiedzenia Laboratorium Wibroakustyki Stosowanej ZUT oraz laboratoriów audio i wideo Wydziału Elektrycznego ZUT. W ocenie uczestników XIII Sympozjum NTiAV większość referatów była interesująca i na dobrym poziomie naukowym. Wybrane referaty zostaną opublikowane w postaci artykułów w czasopiśmie „Elektronika”. Wyrazy uznania należą się Organizatorom, zwłaszcza prof. Stefanowi Weynie, dr Witoldowi Mickiewiczowi oraz dr Jerzemu Sawickiemu za staranne przygotowanie i sprawne przeprowadzenie sympozjum, a także za stworzenie niezwykle sympatycznej atmosfery w czasie jego trwania.

Program i zdjęcia z sympozjum są dostępne na stronie organizatora sympozjum www.ntiav2010.zut.edu.pl.

W trzecim dniu sympozjum, tj. w sobotę 16 października, odbyło się zebranie członków PS AES. Otwierając zebranie, przewodniczący PS AES Zbigniew Kulka przypomniał krótko postać i zasługi w dziedzinie techniki audio niedawno zmarłego Jana Tomasza Żebrowskiego, prezesa firmy Tommex i członka PS AES bieżącej kadencji oraz poprosił o uczczenie Jego pamięci minutą ciszy. Firma Tommex, zajmująca się systemami nagłośnieniowymi, rozgłoszeniowymi i komunikacyjnymi, wysoko ceniona na polskim rynku audio, była od lat członkiem wspierającym PS AES. Zarząd i członkowie PS AES obecni na zebraniu wyrazili chęć kontynuowania współpracy z firmą Tommex. Następnie, przewodniczący poprosił sekretarza PS AES Tadeusza Fideckiego o przedstawienie działań Zarządu w ostatnim roku związanych m. in. z podjętymi próbami poprawienia sytuacji finansowej PS. Raport dotyczący wspomnianej sytuacji finansowej został przygotowany przez Panią Marię Tajchert, skarbnika PS AES. W części dyskusyjnej zgłoszono szereg propozycji, m. in.: na stronie internetowej PS AES umieszczać informacje o wsparciu ze strony firm audio (wypożyczenia sprzętu audio, wykorzystanie oprogramowania, konsultacje, itp.), występować do właściwych ministerstw w sprawie dofinansowania konferencji wspieranych przez PS AES, wytypować osoby do nowego zarządu PS AES w kadencji obejmującej lata 2011/2012. Nowy Zarząd PS AES zostanie wybrany na Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się podczas XIV Międzynarodowego Sympozjum Reżyserii i Inżynierii Dźwięku (International Symposium on Sound Engineering and Tonmeistering – ISSET) organizowanym przez Politechnikę Wrocławską w pierwszej połowie 2011 roku.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.