Podsumowanie NTAV2020

W dniu 15 października 2020 roku odbyło się XVIII Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo. Sympozjum odbyło się we Wrocławiu i zostało przeprowadzone w formie wideokonferencji. Zorganizowane było przez Polską Sekcję Audio Engineering Society, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Akustycznego i Politechnikę Wrocławską. Jest to cykliczne wydarzenie odbywające się co 2 lata, zatem już dziś możemy wskazać datę kolejnego – następne Sympozjum rozpocznie się 13 października 2022 roku.

W Sympozjum wzięło udział około 150 uczestników. Wśród nich istotną grupę stanowili studenci. Ich obecności sprzyjała forma konferencji – dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym mogli uczestniczyć w wydarzeniach siedząc wygodnie w fotelu i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

W trakcie konferencji wygłoszono 2 wykłady plenarne, 16 referatów konferencyjnych oraz 2 prezentacje warsztatowe. Zaproszone referaty plenarne wygłosili prof. Andrzej Dobrucki i prof. David Griesinger. Sesje warsztatowe zostały przeprowadzone przez firmy Dolby Polska oraz KFB Acoustics. Tematyka Konferencji objęła przede wszystkim dźwięk wielokanałowy oraz badania jakości dźwięku. Pełne teksty referatów konferencyjnych ukażą się w postaci elektronicznej i zostaną opublikowane na stronie konferencji.

W ramach konferencji odbył się również konkurs nagrań audio i wideo NTAV oraz konkurs dla młodych pracowników nauki na najlepszy referat. Konkurs nagrań odbył się w dwóch kategoriach: nagranie akustyczne i nagranie studyjne, w których przyznano po dwie nagrody. Z kolei w konkursie na najlepszy referat przyznano dwie nagrody i cztery wyróżnienia. Nagrody zostały przyznane i ufundowane przez Polską Sekcję Audio Engineering Society oraz przez Polskie Towarzystwo Akustyczne.

Lista laureatów

Konkurs nagrań audio i wideo NTAV

W kategorii Nagranie Akustyczne

I miejsce – Jakub Kozicki (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
II miejsce – Maciej Zadroga (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

W kategorii Nagranie Studyjne

I miejsce – Krzysztof Ptak (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
II miejsce – Sara Saja (Politechnika Wrocławska)

Konkurs dla młodych pracowników nauki na najlepszy referat

Nagrody Polskiej Sekcji AES

I nagroda – Tomasz Nowak (Politechnika Wrocławska)
wyróżnienie – Jan Skorupa (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)
wyróżnienie – Michał Łuczyński (Politechnika Wrocławska)

Nagrody Polskiego Towarzystwa Akustycznego

I nagroda – Maciej Blaszke (Politechnika Gdańska)
wyróżnienie – Adam Kurowski (Politechnika Gdańska)
wyróżnienie – Karol Czesak (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Serdecznie gratulujemy!

Główny cel konferencji, jakim była integracja krajowego i międzynarodowego środowiska naukowego oraz prezentacja aktualnego stanu badań różnych ośrodków krajowych zajmujących się inżynierią dźwięku i obrazu został w pełni osiągnięty. Mimo trudności związanych z sytuacją epidemiczną udało się zorganizować ciekawe wydarzenie, które spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem uczestników. W szczególności cieszy duży udział studentów oraz liczne zgłoszenia do konkursu nagrań. Liczymy, że te trendy uda się utrzymać na następnym Sympozjum. Zatem,

zapraszamy na NTAV2022!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.