Kategoria rozwiązanie ISSET 2021

Celem konkursu w kategorii rozwiązanie jest wyróżnienie najciekawszych rozwiązań audio oraz nagrodzenie ich autorów. Pod pojęciem „rozwiązanie” rozumie się m.in urządzenia sprzętowe, algorytmy, programy komputerowe itp., mające związek z inżynierią
i reżyserią dźwięku. Konkurs w tej kategorii będzie przebiegał etapami:

Etap I. Zgłoszenie pracy i wstępna kwalifikacja

Aby przystąpić do udziału w konkursie, należy dokonać rejestracji rozwiązania
w platformie CMT (https://cmt3.research.microsoft.com/ISSET2021), a także przesłać wymagane pliki:

 • Krótki film (maksymalnie 10 minut) zawierający omówienie i prezentację działania rozwiązania audio. Format filmu: MP4, rozdzielczość min. 720p, maksymalny rozmiar pliku 650 MB
 • Dokumentacja opisująca rozwiązanie w języku polskim lub angielskim (konstrukcja, działanie, zastosowania itp.); plik PDF, maksymalnie 1000 słów

Po upływie terminu składania zgłoszeń Komitet Naukowy zapozna się z nimi, a następnie dokona wstępnej kwalifikacji. Osoby, których prace zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu konkursu zostaną o tym powiadomione drogą mailową.

Etap II. Weryfikacja autentyczności zgłoszenia

Drugi etap Konkursu Rozwiązań Audio polega na przeprowadzeniu indywidualnych
spotkań członków Komitetu Naukowego z autorami rozwiązań, w celu weryfikacji autentyczności zgłoszenia. Podczas spotkań uczestnicy konkursu będą prezentować swoje rozwiązania, a także odpowiadać na pytania Komitetu Naukowego z nim związane. Spotkania te odbędą się w formie wideo-konferencji. Z tego względu zakwalifikowani uczestnicy konkursu muszą dysponować odpowiednim sprzętem umożliwiającym przeprowadzenie takiego spotkania (tj. komputer z dostępem do Internetu, kamera
internetowa, mikrofon lub inne urządzenia umożliwiające strumieniowe przesyłanie dźwięku i obrazu). Wszystkie spotkania zostaną przeprowadzone przed rozpoczęciem Sympozjum, w terminach ustalonych przez Komitet Naukowy w porozumieniu z uczestnikami.

Po przeprowadzeniu wszystkich spotkań Komitet Naukowy wyłoni trzech finalistów. Osoby te będą zobligowane do przygotowania krótkich wystąpień na temat swoich rozwiązań, które następnie wygłoszą podczas Sympozjum. Informacja o wyróżnieniu
rozwiązania zostanie przekazana do wyłonionych finalistów drogą mailową.
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu (1,2,3 miejsce zajęte przez finalistów)
będzie miało miejsce podczas Sympozjum.

TERMINY:

 • 23 maja 2021 r. – termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych wraz z plikami
 • 31 maja 2021 r. – ostateczny termin przyjmowania opłat konferencyjnych
  w obniżonej wysokości
 • 7 czerwca 2021 r. – informacja o zakwalifikowaniu rozwiązania do kolejnego etapu konkursu
 • 16 czerwca 2021 r.  – przeprowadzenie wszystkich spotkań w ramach
  II etapu konkursu
 • 20 czerwca 2021 r. – poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu do finału, z prośbą o przygotowanie wystąpienia
 • Podczas Sympozjum – ogłoszenie wyników

REGULAMIN KONKURSU