Kategoria nagranie ISSET 2021

Celem konkursu w kategorii nagranie jest wyróżnienie najlepszych nagrań dźwiękowych spośród wszystkich nadesłanych, oraz nagrodzenie ich autorów. Konkurs będzie przeprowadzany w dwóch podkategoriach:

 • Tradycyjne nagranie muzyczne
 • Dźwięk w formach multimedialnych i nowoczesna produkcja muzyczna

*w zależności od ilości i typu zgłoszeń, mogą zostać wyłonione dodatkowe subkategorie

Aby przystąpić do udziału w konkursie należy dokonać rejestracji nagrania w platformie CMT (https://cmt3.research.microsoft.com/ISSET2021), a także przesłać wymagane pliki:

 • Nagranie muzyczne (format WAV jakość 24 bity / 48 kHz, stereo)
 • Dokumentacja wykonanego nagrania w języku polskim lub angielskim
  (plik PDF, maksymalnie 1000 słów)

Po przesłaniu nagrań Komitet Naukowy przystąpi do ich oceny, a następnie wyłoni
trzech finalistów konkursu. Osoby te będą zobligowane do przygotowania krótkich wystąpień na temat swoich nagrań, które następnie wygłoszą podczas Sympozjum. Informacja o wyróżnieniu nagrania zostanie przekazana do wyłonionych finalistów drogą mailową. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu (1,2,3 miejsce zajęte przez finalistów) będzie miało miejsce podczas Sympozjum.

TERMINY:

 • 23 maja 2021 r. – termin na nadsyłanie zgłoszeń konkursowych wraz z plikami
 • 31 maja 2021 r. – ostateczny termin przyjmowania opłat konferencyjnych
  w obniżonej wysokości
 • 13 czerwca 2021 r. – poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu do finału z prośbą o przygotowanie wystąpienia
 • Podczas Sympozjum – ogłoszenie wyników

REGULAMIN KONKURSU