Komunikat nr 9 Walne Zgromadzenie PS AES

Szanowni Członkowie PS AES,

Uprzejmie prosimy o wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu, podczas którego zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności Polskiej Sekcji Audio Engineering Society (PS AES), sprawozdanie Skarbnika PS AES, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PS AES oraz zostaną przeprowadzone wybory nowych władz PS AES na okres następnych 2 lat. Zgodnie z dotychczasową tradycją Walne Zgromadzenie odbędzie się przy okazji XIII Międzynarodowego Sympozjum Reżyserii i Inżynierii Dźwięku (ISSET’2009, http://www.isset.chopin.edu.pl/) w dniu 16 października 2009 o godzinie 19.00 w Warszawie, w sali Senatu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2. Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków PS AES.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od czerwca 2007 roku do września 2009 roku.
 5. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Zarządu.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom PS AES.
 10. Wybory nowych władz PS AES.
 11. Dyskusja, wolne wnioski i przyjęcie uchwał.
 12. Zamknięcie obrad.

Sekretarz PS AES dr inż. Tadeusz Fidecki

Ten wpis został opublikowany w kategorii Komunikaty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.