Komunikat nr 16 Walne Zgromadzenie PS AES

Szanowni Członkowie PS AES,

Uprzejmie prosimy o wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu Polskiej Sekcji Audio Engineering Society (PS AES), które odbędzie się w dniu 20.05.2011 (piątek) o godz. 15.00, podczas XIV Międzynarodowego Sympozjum Reżyserii i Inżynierii Dźwięku ISSET’2011 (isset2011.pwr.wroc.pl). Na zebraniu zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności PS AES, sprawozdanie Skarbnika PS AES, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PS AES oraz zostaną przeprowadzone wybory nowych władz PS AES na okres następnych 2 lat.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków PS AES.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od września 2009 do maja 2011 roku
 5. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Zarządu
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom PS AES
 10. Wybory nowych władz PS AES
 11. Dyskusja, wolne wnioski i przyjęcie uchwał
 12. Zamknięcie obrad.

Sekretarz PS AES dr inż. Tadeusz Fidecki

Ten wpis został opublikowany w kategorii Komunikaty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.