Komunikat nr 10 Walne Zgromadzenie PS AES

Koleżanki i Koledzy,

W dniu 16 października 2009 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Sekcji Audio Engineering Society (PS AES). Zgromadzenie wyłoniło nowe władze Zarządu Głównego PS AES na kolejne dwa lata. Przewodniczącym PS AES został ponownie wybrany Zbigniew Kulka. W skład Zarządu wchodzą: Wojciech Makowski (wiceprzewodniczący), Tadeusz Fidecki (sekretarz), Maria Tajchert (skarbnik), Andrzej Dobrucki, Piotr Krzyworzeka, Ewa Łukasik i Tomasz Żebrowski (członkowie). Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Andrzej Brzoska, Paweł Dziechciński i Piotr Jagielski, zaś do Sądu Koleżeńskiego: Gustaw K. Budzyński, Maurycy Kin i Bożena Kostek. Protokół z Walnego Zgromadzenia jest zamieszczony na stronie PS AES (Protokół z Walnego Zgromadzenia w wersji pdf).

W ostatnich dniach otrzymaliśmy z Centrali AES informację o podwyższeniu składek odprowadzanych do Centrali AES w 2010 roku. W bieżącym roku Centrala pobierała od członka profesjonalnego 45 USD i od studenta 18 USD, natomiast wysokości składek wpłaconych do kasy PS AES wyniosły odpowiednio 220 zł i 60 zł. Przypominamy, że różnica pomiędzy sumą składek zebranych w złotówkach i sumą składek wpłacanych do Centrali tworzy budżet PS AES. Wspomniana różnica jest w całości przeznaczana na wspieranie aktywności i udziału studentów w Konwencjach AES, wspomaganie sympozjów NTAV i ISSET, którym od lat patronuje Polska Sekcja AES.

Centrala AES ustaliła dla naszego regionu następujące wysokości składek na 2010 rok: Members/Associates – 50 USD i Students – 20 USD. Wzrost składki, którą musimy odprowadzić do Centrali powoduje konieczność zwiększenia wysokości składek na 2010 rok:

  • 250.- zł dla członka profesjonalnego i stowarzyszonego,
  • 80.- zł dla studentów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wpłaty składki członkowskiej na 2010 rok do 31 grudnia 2009, jej wysokość zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie, tj. 220 zł i 60 zł.

Uprasza się o niewpłacanie składek bezpośrednio w dolarach do centrali.

Przypominamy również, że w ramach wpłaconej składki w złotówkach członkowie PS AES będą otrzymywali elektroniczną wersję miesięcznika Journal of the Audio Engineering Society. Wersję papierową miesięcznika JAES otrzymają członkowie, którzy dodatkowo wpłacą 50 USD bezpośrednio do Centrali AES.
Przesyłamy serdeczne pozdrowienia,
Zarząd PS AES

Ten wpis został opublikowany w kategorii Komunikaty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.