PPLOUD

PPLOUD – Polish Program Loudness

Podczas ostatniego sympozjum NTAV2014 została zawiązana grupa robocza PPLOUD. Grupa powstała z inicjatywy Polskiej Sekcji AES, przy poparciu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Do grupy przystąpili przedstawiciele mediów publicznych i prywatnych, radia i telewizji, a także przedstawiciele producentów technologii audio.

Celem powstania grupy jest popularyzacja wiedzy dotyczącej głośności programów radiowych i telewizyjnych. Drugie ważne zagadnienie, to utworzenie miejsca na dyskusję pomiędzy regulatorem – KRRiT – a mediami. W ramach prac powstanie katalog dobrych praktyk kształtowania głośności programów, który będzie mógł być wykorzystany również przez małych nadawców, w tym nadawców kablowych,  a także przez domy mediowe przygotowujące reklamy.

Członkowie grupy:

  • Polska Sekcja Audio Engineering Society
  • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
  • Telewizja Polska
  • Telewizja Polsat
  • Polskie Radio Wrocław
  • Dolby
  • Politechnika Wrocławska

Grupa jest otwarta na wszystkich chętnych uczestników rynku mediów w Polsce.

Kontakt: przemyslaw.plaskota@pwr.edu.pl