konkurs

Polska Sekcja Audio Engineering Society

NTAV 2018
Poznań, 11-12 października 2018r.

 

Konkurs na nagranie foniczne dla mediów wizualnych

 

Inspiracją do przeprowadzenia konkursu na nagranie foniczne dla mediów wizualnych jest Konkurs Sound For Visual Media przeprowadzany w czasie konwencji Audio Engineering Society.  Przez media wizualne rozumie się: filmy fabularne i dokumentalne, reklamy, spoty i trailery, a także filmy animowane. Oceniane są  nagrania foniczne przeznaczone dla wzmocnienia  wrażenia wizualnego filmu lub animacji.  Ścieżka foniczna powinna zawierać elementy dźwiękowe takie, jak dialog, narracja, efekty dźwiękowe, głosy postaci, dźwięki wygenerowane przez obiekty wideo, dźwięki środowiskowe i nagrania muzyczne. Źródłami mogą być oryginalne nagrania „na żywo“ wykonane przez uczestnika konkursu, biblioteki efektów dźwiękowych oraz dźwięk syntezowany. Konkursowe audio musi być przygotowane specjalnie do wykorzystania z wideo.

 

Oceniana będzie jakość nagrywania, edycji i miksowania dźwięku przeznaczonego do uzupełnienia mediów wizualnych oraz zgodność obrazu z dźwiękiem.

 

Konkurs jest skierowany do studentów i doktorantów.

 

Wymagania:

Czas trwania filmu: 3-5 min.

Objętość:  500MB,

Format wideo: .mp4, .mov

Format audio: nagranie stereo, preferowane 48KHz/24b, min.: najwyższa jakość .aac

Nośnik: płyta DVD  lub Blue Ray – 3 egzemplarze.

 

Dokumentacja

Język: polski,

Format: .pdf,

Objętość: 2 strony, do 750 słów, możliwe ilustracje.

Informacje o projekcie: imię, nazwisko, afiliacja, tytuł projektu.

Treść: szczegóły dotyczące procesu przygotowania projektu.

Należy podać źródła wykorzystane do utworzenia ścieżki dźwiękowej.

Jurorzy nie będą uwzględniać żadnych informacji wykraczających poza limit stron.

 

Każdy uczestnik może przysłać jedno nagranie, przy czym z danego Ośrodka nie może być więcej niż 3 zgłoszenia.

Studenci zgłaszający nagrania konkursowe muszą się zarejestrować i być obecni na Sympozjum. Opłata rejestracyjna wynosi 60PLN

Jury może poprosić o krótką prezentację, w jaki sposób i w jakich uwarunkowaniach powstało nagranie.

 

Prace należy przysyłać do dnia 29 września 1 października 2018 roku (data stempla pocztowego)
pod adres:

 

NTAV 2018

Instytut Informatyki

Politechnika Poznańska

ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań

 

Organizatorzy będą potwierdzać odebranie przesyłki z nagraniem.

Forgot Password
Please enter your email address and we will send you instructions to reset your password.

Edytuj dane wprowadzone podczas rejestracji