Kategoria referat ISSET 2021

Celem konkursu w kategorii referat jest wyróżnienie najlepszych wystąpień podczas tegorocznego Sympozjum, oraz nagrodzenie ich autorów. Aby przystąpić do udziału w konkursie, należy zgłosić chęć uczestnictwa w konkursie podczas rejestrowania referatu (https://cmt3.research.microsoft.com/ISSET2021, szczegółowe informacje na stronie głównej http://aes.org.pl/isset2021/). Po wszystkich wystąpieniach Komitet Naukowy (KN) przeprowadzi naradę, podczas której wyłoni zwycięzców, a następnie ogłosi ich na forum Sympozjum.

TERMINY:

  • 9 maja 2021 r. 23 maja 2021 r. – nadsyłanie zgłoszeń referatów (streszczenie + precis)
  • 23 maja 2021 r. 30 maja 2021 r. – informacja o decyzjach kwalifikacyjnych KN
  • 31 maja 2021 r. – ostateczny termin przyjmowania opłat konferencyjnych
    w obniżonej wysokości
  • 13 czerwca 2021 r. – termin przesyłania referatów
  • Podczas Sympozjum– ogłoszenie wyników

REGULAMIN KONKURSU