Zarząd

Przewodniczący Polskiej Sekcji AES

Piotr Kleczkowski
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki AGH
e-mail: kleczkow@agh.edu.pl

Wiceprzewodniczący Polskiej Sekcji AES

Radosław Smoliński
e-mail: radoslaw.smolinski.pl@gmail.com

Sekretarz Polskiej Sekcji AES

Bartłomiej Chojnacki
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki AGH
e-mail: bchojnacki@agh.edu.pl

Skarbnik Polskiej Sekcji AES

Dorota Czopek
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki AGH
e-mail: dorota.czopek@agh.edu.pl

Członkowie zarządu

Andrzej Białczyk andrzej.bialczyk@tvp.pl
Tomasz Dziedzic dziedzic@teatrwkrakowie.pl
Maurycy Kin maurycy.kin@pwr.edu.pl
Alicja Wieczorkowska alicja@poljap.edu.pl
Ewa Łukasik ewa.lukasik@cs.put.poznan.pl
Jarosław Gretkierewicz jaroslaw.gretkierewicz@dolby.com

Komisja rewizyjna

Andrzej Brzoska andrzej.brzoska@polskieradio.pl
Stefan Brachmański stefan.brachmanski@pwr.edu.pll
Andrzej Miśkiewicz misk@chopin.edu.pl

Sąd koleżeński

Tadeusz Fidecki fidecki@chopin.edu.pl
Przemysław Plaskota przemyslaw.plaskota@pwr.wroc.pl
Bożena Kostek  bozenka@sound.eti.pg.gda.pl