Przewodniczący Polskiej Sekcji AES

Maurycy Kin
Katedra Akustyki Politechniki Wrocławskiej
e-mail: maurycy.kin@pwr.edu.pl

Wiceprzewodniczący Polskiej Sekcji AES

Radosław Smoliński
e-mail: radoslaw.smolinski.pl@gmail.com

Sekretarz Polskiej Sekcji AES

Przemysław Plaskota
Katedra Akustyki Politechniki Wrocławskiej
e-mail: przemyslaw.plaskota@pwr.edu.pl

Skarbnik Polskiej Sekcji AES

Stefan Brachmański
Katedra Akustyki Politechniki Wrocławskiej
e-mail: stefan.brachmanski@pwr.edu.pl

Członkowie zarządu

Andrzej Dobrucki andrzej.dobrucki@pwr.edu.pl
Piotr Kleczkowski kleczkow@agh.edu.pl
Bożena Kostek bozenka@sound.eti.pg.gda.pl
Ewa Łukasik ewa.lukasik@cs.put.poznan.pl
Jan Żera j.zera@ire.pw.edu.pl

Komisja rewizyjna

Andrzej Brzoska andrzej.brzoska@polskieradio.pl
Piotr Jagielski pjagielski@radio.gdansk.pl
Andrzej Miśkiewicz misk@chopin.edu.pl

Sąd koleżeński

Tadeusz Fidecki fidecki@chopin.edu.pl
Jacek Markowski j.markowski@azaf.pl
Witold Mickiewicz witold.mickiewicz@zut.edu.pl