ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP: 9570027325
KRS: 0000227086
REGON: 190301607

Adres korespondencyjny

Bartłomiej Chojnacki
Akademia Górniczo-Hutnicza
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Reymonta 7a
30-059 Kraków

E: bchojnac@student.agh.edu.pl
T: +48 12 617 35 17

Dane do przelewu

Polska Sekcja Audio Engineering Society
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Konto: Volkswagen Bank Polska S.A.
nr 90 2130 0004 2001 0328 1144 0001