ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP: 9570027325
KRS: 0000227086
REGON: 190301607

Adres korespondencyjny

Przemysław Plaskota
Politechnika Wrocławska
Katedra Akustyki i Multimediów
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

E: przemyslaw.plaskota@pwr.edu.pl
T: +48 71 320 26 24
F: +48 71 320 31 89

Dane do przelewu

Polska Sekcja Audio Engineering Society
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Konto: Volkswagen Bank Polska S.A.
nr 90 2130 0004 2001 0328 1144 0001