Wydarzenia

XIV Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo

W dniach 27-29 września 2012 roku w Politechnice Łódzkiej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa International Symposium on New Trends in Audio and Video (NTiAV2012). Konferencja ta była połączona z konferencją Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (SPA). Głównym organizatorem konferencji był Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej przy współudziale Polskiej Sekcji Audio Engineering Society (AES).

W konferencji brało udział 49 uczestników w tym 5 uczestników z zagranicy. Wygłoszono 42 referaty naukowe w 6 sesjach tematycznych. Trzy z referatów stanowiły referaty zaproszone. Dwa z nich były wygłoszone przez badaczy krajowych, a jeden przez zaproszonego wykładowcę z University of Bergen z Norwegii.

Ośmiu młodych uczestników konferencji zostało wyróżnionych nagrodami za najlepsze wygłoszone referaty. Nagrody były sfinansowane przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych (6 nagród) oraz Polską Sekcję AES (2 nagrody).

Należy uznać, że główny cel konferencji jakim była integracja krajowego i międzynarodowego środowiska naukowego prowadzącego badania naukowe w dziedzinie obejmującej techniki przetwarzania i analizy obrazów oraz dźwięków i wideo został w pełni osiągnięty.

Polskie akcenty na 132 Konwencji AES w Budapeszcie

W dniach 26-29 kwietnia 2012 roku odbyła się w Budapeszcie 132 Konwencja AES (Audio Engineering Society), jak zwykle połączona z wystawą sprzętu audio. Konwencje tego rodzaju są organizowane przez AES dwa razy w roku, wiosną (konwencja europejska) i jesienią (konwencja amerykańska). Na wspomnianych konwencjach spotykają się osoby zawodowo związane z techniką foniczną (projektanci i producenci sprzętu audio), pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni, dziennikarze specjalizujący się w problematyce audio piszący w czasopismach technicznych oraz studenci uczelni technicznych i muzycznych.

Podczas 132 Konwencji AES wygłoszono 115 referatów regularnych, 15 referatów przeglądowych (tutorials) w ponad 22 grupach tematycznych, dotyczących akustyki, elektroakustyki oraz inżynierii dźwięku i techniki audio. Odbyło się też 20 warsztatów (workshops), tj. tematycznych spotkań dyskusyjnych, były wycieczki techniczne, koncert organowy i inne atrakcje.

Od szeregu lat na europejskich konwencjach AES są ogłaszane wyniki i przyznawane nagrody w konkursach nagrań studenckich organizowanych przez Student Delegate Assembly. Do corocznych konkursów jest zgłaszanych kilkadziesiąt nagrań (prac, produkcji), które są oceniane przez zespół międzynarodowych, profesjonalnych jurorów znanych ze swojej twórczości muzycznej i filmowej. W tegorocznej edycji konkursu nagrań kolejny sukces odnieśli studenci z Wydziału Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. I tak w dwóch z czterech kategorii konkursowych nagrody uzyskały studentki:

  • Złota (pierwsza) nagroda w kategorii Sound for Visual Media dla Marty Olko (4 rok studiów) za udźwiękowienie filmu pt.: Aorta. Należy zaznaczyć, że w tym roku w tej kategorii przyznano dwa złote medale.
  • Brązowa (trzecia, pierwszej nie przyznano) w kategorii Modern Studio Recording dla Aleksandry Ciepłoch (5 rok studiów) za nagranie kompozycji Marcina Wierzbickiego pt. Reminiscences.

Jury konkursu podkreśliło zarówno wysoki poziom artystyczny i techniczny produkcji, spełniający wymagania profesjonalnych standardów. Zwracano również uwagę na walory estetyczne, dopracowanie szczegółów i walory dynamiczne nagrodzonych utworów, wyróżniające się w porównaniu z innymi pracami należącymi w większości do nagrań rozrywkowych.

Serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów od Zarządu Polskiej Sekcji AES.

Nowy redaktor JAES

Z przyjemnością informujemy, że Pani Bożena Kostek została mianowana na stanowisko redaktora naczelnego Journal of Audio Engineering Society. Gratulujemy !

Nagrody dla polskich studentów podczas 130 Konwencji AES w Londynie

W Londynie odbyła się w dniach 13 – 16.05.2011 130. Konwencja AES. W konwencji, jak co roku, udział wzięli studenci z polskich Sekcji Studenckich AES z Gdańska, Krakowa, Wrocławia oraz z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Ważnym wydarzeniem podczas Konwencji był konkurs nagrań studenckich. Studenci z całego świata zgłosili 55 nagrań do konkursu w czterech kategoriach:
– Traditional Acoustic Recordings,
– Traditional Studio Recordings,
– Modern Studio Recordings,
– Sound for Visual Media.

W skład jury wchodzili eksperci z całego świata: Jim Anderson, Alex Case, Bill Crabtree, John Dunkerley, Michael Fleming, Ray Gillon, Dave McLaughlin, Ronald Prent, Darcy Proper, Ulrike Schwarz.

W kategorii Modern Studio Recordings (stereo) drugą nagrodę otrzymał Krzysztof Salawa – z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.
III nagrodę uzyskał Michał Korzeniowski z AGH Kraków.

W kategorii Sound for Visual Media (surround) I nagrodę otrzymała Aleksandra Ciepłoch – z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zarząd PS AES

20. lecie polskiej Sekcji AES

W 2011 roku Polska Sekcja AES ukończyła 20 lat. Z tej okazji Zarząd PS AES przygotował o tym wydarzeniu informację zamieszczoną w Archives of Acoustics (Vol. 36, nr 2, 2011). Tekst opublikowany w AA przedstawiamy poniżej w formacie pdf.

20. lecie PS AES (pdf)

130 Konwencja AES w Londynie

Londyn2011

XIV Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku

XIV Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku odbędzie się w dniach 19-21 maja 2011 roku we Wrocławiu. Sympozjum organizowane jest przez Katedrę Akustyki Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej pod auspicjami Sekcji polskiej Audio Engineering Society. Do udziału w Sympozjum zapraszamy reżyserów i realizatorów dźwięku, akustyków, specjalistów od nagłośnienia, pracowników nauki zajmujących się problematyką reżyserii i inżynierii dźwięku oraz dziedzinami pokrewnymi, studentów, pracowników firm związanych z produkcją i dystrybucją urządzeń elektroakustycznych. W programie Sympozjum przewidziane są sesje referatowe oraz sesje warsztatowe. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie isset2011.pwr.wroc.pl.

XIII Sympozjum NTiAV oraz zebranie członków PS AES

W dniach 14-16 października 2010 roku w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym (ZUT) w Szczecinie odbyło się XIII Sympozjum „Nowości w technice audio i wideo” (New Trends in Audio and Video – NTiAV) zorganizowane przez Katedrę Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki ZUT przy wsparciu Polskiej Sekcji Audio Engineering Society (PS AES). Obrady toczyły się w salach Wydziału Elektrycznego w budynkach przy ul. Sikorskiego 37 i ul. 26 Kwietnia 10. Wygłoszono 19 referatów w tym dwa plenarne. Uczestnicy sympozjum otrzymali przygotowane przez organizatorów materiały XIII Sympozjum NTiAV zawierające m. in. pełne teksty obydwu referatów plenarnych, streszczenia referatów regularnych oraz płytę CD z pełnymi tekstami wszystkich referatów. Podczas sympozjum odbyła się interesująca dyskusja panelowa poświęcona tematyce „Stereofonii wielokanałowej”. Ponadto uczestnicy sympozjum mieli możliwość zwiedzenia Laboratorium Wibroakustyki Stosowanej ZUT oraz laboratoriów audio i wideo Wydziału Elektrycznego ZUT. W ocenie uczestników XIII Sympozjum NTiAV większość referatów była interesująca i na dobrym poziomie naukowym. Wybrane referaty zostaną opublikowane w postaci artykułów w czasopiśmie „Elektronika”. Wyrazy uznania należą się Organizatorom, zwłaszcza prof. Stefanowi Weynie, dr Witoldowi Mickiewiczowi oraz dr Jerzemu Sawickiemu za staranne przygotowanie i sprawne przeprowadzenie sympozjum, a także za stworzenie niezwykle sympatycznej atmosfery w czasie jego trwania.

Program i zdjęcia z sympozjum są dostępne na stronie organizatora sympozjum www.ntiav2010.zut.edu.pl.

W trzecim dniu sympozjum, tj. w sobotę 16 października, odbyło się zebranie członków PS AES. Otwierając zebranie, przewodniczący PS AES Zbigniew Kulka przypomniał krótko postać i zasługi w dziedzinie techniki audio niedawno zmarłego Jana Tomasza Żebrowskiego, prezesa firmy Tommex i członka PS AES bieżącej kadencji oraz poprosił o uczczenie Jego pamięci minutą ciszy. Firma Tommex, zajmująca się systemami nagłośnieniowymi, rozgłoszeniowymi i komunikacyjnymi, wysoko ceniona na polskim rynku audio, była od lat członkiem wspierającym PS AES. Zarząd i członkowie PS AES obecni na zebraniu wyrazili chęć kontynuowania współpracy z firmą Tommex. Następnie, przewodniczący poprosił sekretarza PS AES Tadeusza Fideckiego o przedstawienie działań Zarządu w ostatnim roku związanych m. in. z podjętymi próbami poprawienia sytuacji finansowej PS. Raport dotyczący wspomnianej sytuacji finansowej został przygotowany przez Panią Marię Tajchert, skarbnika PS AES. W części dyskusyjnej zgłoszono szereg propozycji, m. in.: na stronie internetowej PS AES umieszczać informacje o wsparciu ze strony firm audio (wypożyczenia sprzętu audio, wykorzystanie oprogramowania, konsultacje, itp.), występować do właściwych ministerstw w sprawie dofinansowania konferencji wspieranych przez PS AES, wytypować osoby do nowego zarządu PS AES w kadencji obejmującej lata 2011/2012. Nowy Zarząd PS AES zostanie wybrany na Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się podczas XIV Międzynarodowego Sympozjum Reżyserii i Inżynierii Dźwięku (International Symposium on Sound Engineering and Tonmeistering – ISSET) organizowanym przez Politechnikę Wrocławską w pierwszej połowie 2011 roku.

Kolejne nagrody dla polskich studentów podczas 128. Konwencji AES

W dniach 22.05 – 25.05.2010 odbyła się 128 Konwencja AES w Londynie. W konwencji liczny udział (ponad 60 osób) wzięli studenci z polskich Sekcji Studenckich AES (Gdańsk, Kraków, Wrocław) oraz z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Ważnym wydarzeniem podczas Konwencji był konkurs nagrań studenckich.

Z przyjemnością informujemy, że studenci Wydziału Reżyserii UMFC uzyskali w konkursie trzy nagrody:

  1. Robert Migas i Jacek Szyba otrzymali II nagrodę za nagranie stereo w kategorii muzyka klasyczna.
  2. Krzysztof Salawa i Denis Dubiella otrzymali II nagrodę za nagranie stereo w kategorii muzyka jazzowa.
  3. Krzysztof Salawa i Robert Migas zajęli III miejsce w konkursie na nagranie surround 5.0 w kategorii muzyka klasyczna.

Ponadto Magdalena Plewa, przewodnicząca krakowskiej Sekcji Studenckiej AES w AGH, została wybrana wiceprzewodniczącą Students Delegate Assembly AES na kadencję 2010/2011.

128 Konwencja AES w Londynie

128 Konwencja AES w Londynie, 22-25 maja 2010