Wydarzenia

XVI Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku

XVI Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku (ISSET2015) odbędzie się w Warszawie w dniach 8-10 października 2015 roku.

Szczegóły:

Komunikat nr 1:

XVI Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku (ISSET2015) Komunikat nr 1

Komunikat nr 2:

XVI Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku (ISSET2015) Komunikat nr 2

Nowa siedziba NOSPR

W październiku 2014 odbył się pierwszy koncert w nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach – obiekcie wyróżniającym się choćby wielkością i rozmachem na tle wszystkich działających w Polsce obiektów koncertowych.

Projektantem obiektu była pracownia architektoniczna Konior Studio. W projektowaniu i budowie istotny udział miał jeden z członków wspierających AES – Pracownia Akustyczna Kozłowski sp. j. z Wrocławia (www.akustyczna.pl), która odpowiadała za akustykę oraz technologię estradową i studyjną w całym procesie projektowym – od koncepcji po projekt wykonawczy, a następnie nadzorowała roboty budowlane w ww. branżach i przeprowadziła strojenie akustyczne wszystkich pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej.

Najważniejsze przestrzenie, jakie wyodrębniono w budynku, to Wielka Sala Koncertowa na 1794 miejsca, Sala Kameralna na 286 miejsc, Kompleks Nagraniowy (Reżysernię Nagraniową, Małą Reżysernię/Pokój Montażowy, Studio Spikerskie), sale prób sekcyjnych, garderoby do ćwiczeń indywidualnych, foyer oraz wiele przestrzeni pomocniczych i technicznych.

Pracownia Akustyczna projektowała ochronę przeciwdźwiękową całego obiektu, akustykę wnętrza Sali Kameralnej (wraz z jej przestrajaniem), zmienną akustykę Wielkiej Sali Koncertowej, akustykę wnętrza Kompleksu Nagraniowego, sal prób i garderób, foyer i przestrzeni komunikacyjnych. Zmienna akustyka sal koncertowych znacząco rozszerza możliwości ich wykorzystania w zakresie realizacji koncertów nagłaśnianych elektroakustycznie. Stała akustyka wnętrza wielkiej sali koncertowej została zaprojektowana przez Nagata Acoustics.

W zakresie technologii estradowej i studyjnej Pracownia Akustyczna projektowała dla całego obiektu systemy elektroakustyczne, inspicjenta, transmisji sygnałów fonicznych oraz rejestracji wielośladowej i miksowania audio, systemy prezentacji obrazu typu Digital Signage, systemy oświetlenia scenicznego oraz mechanikę estradową.

Nowa siedziba NOSPR stanowi zarówno kompleks koncertowy z bogatym zapleczem technicznym i ćwiczeniowym, jak i pełnowartościowe studio nagraniowe obejmujące nie tylko Kompleks Nagraniowy i sale koncertowe, ale dzięki jednolitemu systemowi transmisji sygnałów rozprowadzonemu w przestrzeni całego budynku, również sale prób sekcyjnych.

 

Autor zdjęć: Bartek Barczyk.

 

XV Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo

XV Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo odbędzie się w dniach 25-27 września 2014 roku we Wrocławiu. Sympozjum organizowane jest przez Katedrę Akustyki i Multimediów Politechniki Wrocławskiej pod auspicjami Polską Sekcję Audio Engineering Society.

Do udziału w Sympozjum zapraszamy reżyserów i realizatorów dźwięku i obrazu, akustyków, specjalistów od nagłośnienia, pracowników nauki zajmujących się problematyką reżyserii i inżynierii dźwięku i obrazu oraz dziedzinami pokrewnymi, studentów, pracowników firm związanych z produkcją i dystrybucją urządzeń elektroakustycznych. W programie Sympozjum przewidziane są sesje referatowe oraz sesje warsztatowe. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie ntav2014.pwr.edu.pl.

Nagroda Fellowship Award

W maju 2013 r. podczas 134 Konwencji AES w Rzymie przyznanano Panu Zbigniewowi Kulce nagrodę pod nazwą Fellowship Award.

Dosłowny tekst Komisji Nagród AES:

Zbigniew Kulka – in recognition his outstanding and continued contributions to audio technology education of many generations of engineers and students, his scientific achievements in audio converter technology, and for his activity dedicated to Polish Section of the Audio Engineering Society.

Gratulujemy !

Polskie akcenty na 134 Konwencji AES w Rzymie

W dniach 04–07 maja 2013 roku odbyła się 134. Konwencja Audio Engineering Society (AES), międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego realizatorów, reżyserów i inżynierów dźwięku z całego świata. Tegoroczna Konwencja odbyła się w Rzymie.

Niepowtarzalna atmosfera Konwencji przyciągnęła profesjonalistów, przedstawicieli branży i studentów z całego świata, w tym studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku UMFC. Wieczne miasto stało się miejscem spotkań, dyskusji, prezentacji osiągnięć, wymiany doświadczeń na tematy dotyczące reżyserii i inżynierii dźwięku, techniki audio, akustyki i elektroakustyki.

Ważnym wydarzeniem Konwencji był prestiżowy konkurs nagrań studenckich organizowany przez Student Delegate Assembly. Jest to jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny w Europie konkurs, w którym biorą udział studenci z całego świata. Co roku do konkursu zgłaszanych jest około 50 nagrań, ocenianych przez profesjonalnych jurorów znaczących w światowym rynku produkcji muzycznej i filmowej.

Od kilku lat, również i w tym roku, studenci UMFC uhonorowani zostali wysokimi nagrodami, aż w dwóch z czterech kategorii konkursowych:

  • Złoty medal (pierwsza nagroda) w kategorii Sound for Visual Media dla Joanny Kamińskiej za udźwiękowienie filmu pt. I Need One Dollar w reżyserii Gioacchino Petronicce.
  • Brązowy medal (trzecia nagroda, pierwszej nie przyznano) w kategorii Traditional Acoustic Recording dla Małgorzaty NapiontekIgora Szymańskiego za nagranie kompozycji Witolda Jarosińskiego pt. Fantazja Rzeszowska.

Jury konkursu zwracało uwagę na walory estetyczne, wysoki poziom artystyczny i techniczny produkcji, spełniający wymagania profesjonalnych standardów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!