Szanowni Członkowie PS AES,

zapraszamy do zapoznania z ofertą atrakcyjnych studiów doktoranckich w zakresie Inżynierii dźwięku, odbywających się w latach 2018 – 2022 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studia są dofinansowane z europejskiego programu POWER, oferując dodatkowe stypendia dla doktorantów przez cały okres kształcenia, a także finansowanie działalności naukowej oraz udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych. Limit przyjęć to sześć osób, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem studiów, prof. dr. hab. inż. Piotrem Kleczkowskim (kleczkow@agh.edu.pl).

Z wyrazami szacunku,

Bartłomiej Chojnacki

Sekretarz PS AES