PS AES

Zarejestruj się na tej witrynie

Dane do faktury (lub miejsce pracy)/Invoice data (or affiliation)

wskaźnik jakości hasła

Twoje hasło musi mieć co najmniej 6 znaków. Aby Twoje hasło było silniejsze używaj mieszanki wielkich i małych liter, cyfr, i następujących znaków !@#$%^&*()


Zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym z dnia 25.05.2018 r. dotyczącym Ochrony Danych Osobowych (RODO) związanym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.119.1)., mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na
terenie UE informujemy, że Stowarzyszenie naukowe Polska Sekcja Audio Engineering Society, zarejestrowana w Gdańsku pod Adresem Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z numerem KRS
0000227086 jest administratorem Państwa danych osobowych.

Posiadamy Państwa następujące dane osobowe:
• Imię i nazwisko
• Adres email
• Adres zamieszkania (jeśli był podany przy rejestracji)
• Nr telefonu prywatny/służbowy (jeśli był podany przy rejestracji)
• Adres firmowy (jeśli był podany przy rejestracji)

Informujemy, że posiadają Państwo prawo do:

• sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy
zmianie lub zdezaktualizowały się,
• częściowego lub całkowitego usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – czyli
usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych,
• ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie
do ich przechowywania,
• dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa
danych osobowych oraz kopii danych,
• przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście
lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
• Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:
o na potrzeby marketingu bezpośredniego - zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu.
o w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
• Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem poniższych kanałów komunikacyjnych:
• wysyłając e-mail na adres: bchojnac@student.agh.edu.pl
• telefonicznie pod numerem: +48 692 490 990 lub +12 617 36 66
• wysyłając na adres korespondencyjny: Bartłomiej Chojnacki, Katedra Mechaniki
i Wibroakustyki AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Potwierdzenie rejestracji otrzymasz przez email.


← Powrót do PS AES