Nowa siedziba NOSPR

W październiku 2014 odbył się pierwszy koncert w nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach – obiekcie wyróżniającym się choćby wielkością i rozmachem na tle wszystkich działających w Polsce obiektów koncertowych.

Projektantem obiektu była pracownia architektoniczna Konior Studio. W projektowaniu i budowie istotny udział miał jeden z członków wspierających AES – Pracownia Akustyczna Kozłowski sp. j. z Wrocławia (www.akustyczna.pl), która odpowiadała za akustykę oraz technologię estradową i studyjną w całym procesie projektowym – od koncepcji po projekt wykonawczy, a następnie nadzorowała roboty budowlane w ww. branżach i przeprowadziła strojenie akustyczne wszystkich pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej.

Najważniejsze przestrzenie, jakie wyodrębniono w budynku, to Wielka Sala Koncertowa na 1794 miejsca, Sala Kameralna na 286 miejsc, Kompleks Nagraniowy (Reżysernię Nagraniową, Małą Reżysernię/Pokój Montażowy, Studio Spikerskie), sale prób sekcyjnych, garderoby do ćwiczeń indywidualnych, foyer oraz wiele przestrzeni pomocniczych i technicznych.

Pracownia Akustyczna projektowała ochronę przeciwdźwiękową całego obiektu, akustykę wnętrza Sali Kameralnej (wraz z jej przestrajaniem), zmienną akustykę Wielkiej Sali Koncertowej, akustykę wnętrza Kompleksu Nagraniowego, sal prób i garderób, foyer i przestrzeni komunikacyjnych. Zmienna akustyka sal koncertowych znacząco rozszerza możliwości ich wykorzystania w zakresie realizacji koncertów nagłaśnianych elektroakustycznie. Stała akustyka wnętrza wielkiej sali koncertowej została zaprojektowana przez Nagata Acoustics.

W zakresie technologii estradowej i studyjnej Pracownia Akustyczna projektowała dla całego obiektu systemy elektroakustyczne, inspicjenta, transmisji sygnałów fonicznych oraz rejestracji wielośladowej i miksowania audio, systemy prezentacji obrazu typu Digital Signage, systemy oświetlenia scenicznego oraz mechanikę estradową.

Nowa siedziba NOSPR stanowi zarówno kompleks koncertowy z bogatym zapleczem technicznym i ćwiczeniowym, jak i pełnowartościowe studio nagraniowe obejmujące nie tylko Kompleks Nagraniowy i sale koncertowe, ale dzięki jednolitemu systemowi transmisji sygnałów rozprowadzonemu w przestrzeni całego budynku, również sale prób sekcyjnych.

 

Autor zdjęć: Bartek Barczyk.

 

Komunikat nr 26 Opłaty za udział w 138 Konwencji AES

Szanowni Członkowie PS AES,

Zostaliśmy powiadomieni przez Centralę AES o wysokości obniżonych opłat za udział w 138 Konwencji AES w Warszawie w dniach 7-10 maja 2015 roku. Zasady rejestracji w Konwencji są podobne do obowiązujących podczas 136 konwencji AES, natomiast wysokość opłat jest następująca:

 • członkowie zwyczajni: 135 EUR albo 560 PLN (zamiast 265 EUR),
 • studenci: 40 EUR albo 170 PLN (zamiast 80 EUR) .

Powyższe opłaty obejmują pełny program, tj. udział w sesjach referatowych, warsztatach, wykładach oraz zwiedzanie towarzyszącej Konwencji wystawie.

Składki te obowiązują, jeżeli zostanie dokonana wcześniejsza rejestracja.

Rejestracji dokonać należy pod adresem:
https://secure.aes.org/events/138/registration.cfm?type=allaccess

Członkowie Life Members nie płacą za udział w Konwencji, ale powinni się zarejestrować pod adresem:

https://secure.aes.org/events/138/registration.cfm?type=allaccess

Po zakończeniu rejestracji wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem.

Opłaty będą przyjmowane na miejscu, przy odbiorze identyfikatorów w recepcji Konwencji w Warszawie.

Zarząd PS AES

Komunikat nr 25 Wysokość składek w roku 2015

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Z przyjemnością chcemy zakomunikować, że wysokość składek członkowskich Polskiej Sekcji Audio Engineering Society za rok 2015 nie ulega zmianie w stosunku do ubiegłorocznych i wynoszą one:
– 250 PLN (opłata za członkostwo zwyczajne)
– 80 PLN (opłata za członkostwo studenckie)

Uprasza się o niewpłacanie składek w dolarach bezpośrednio do Centrali.

W ramach tej kwoty przysługuje dostęp do Journala AES on-line. Wersję papierową miesięcznika JAES otrzymają członkowie, którzy dodatkowo wpłacą 50 USD bezpośrednio do Centrali AES.

Zarząd PS AES

XV Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo

XV Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo odbędzie się w dniach 25-27 września 2014 roku we Wrocławiu. Sympozjum organizowane jest przez Katedrę Akustyki i Multimediów Politechniki Wrocławskiej pod auspicjami Polską Sekcję Audio Engineering Society.

Do udziału w Sympozjum zapraszamy reżyserów i realizatorów dźwięku i obrazu, akustyków, specjalistów od nagłośnienia, pracowników nauki zajmujących się problematyką reżyserii i inżynierii dźwięku i obrazu oraz dziedzinami pokrewnymi, studentów, pracowników firm związanych z produkcją i dystrybucją urządzeń elektroakustycznych. W programie Sympozjum przewidziane są sesje referatowe oraz sesje warsztatowe. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie ntav2014.pwr.edu.pl.

Komunikat nr 24 Opłaty za udział w 136 Konwencji AES

Szanowni Członkowie PS AES,

Zostaliśmy powiadomieni przez Centralę AES o wysokości obniżonych opłat za udział w 136 Konwencji AES w Berlinie w dniach 26-29 kwietnia 2014 roku. Zasady rejestracji w Konwencji są podobne do obowiązujących podczas 134 konwencji AES, natomiast wysokość opłat jest następująca:

 • członkowie zwyczajni: 135 EUR,
 • studenci: 40 EUR.

Powyższe opłaty obejmują pełny program, tj. udział w sesjach referatowych, warsztatach, wykładach oraz zwiedzanie towarzyszącej Konwencji wystawie.

Składki te obowiązują, jeżeli zostanie dokonana wcześniejsza rejestracja.

Rejestracji dokonać należy pod adresem:
https://secure.aes.org/events/136/registration.cfm?type=allaccess

Członkowie Life Members nie płacą za udział w Konwencji, ale powinni się zarejestrować pod adresem:
https://secure.aes.org/events/136/registration.cfm?type=allaccess
Po zakończeniu rejestracji wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem.

Opłaty będą przyjmowane na miejscu, przy odbiorze identyfikatorów w recepcji Konwencji w Berlinie.

Zarząd PS AES

Komunikat nr 23 Wysokość składek w roku 2014

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Z przyjemnością chcemy zakomunikować, że wysokość składek członkowskich Polskiej Sekcji Audio Engineering Society za rok 2014 nie ulega zmianie w stosunku do ubiegłorocznych i wynoszą one:
– 250 PLN (opłata za członkostwo zwyczajne)
– 80 PLN (opłata za członkostwo studenckie)

Uprasza się o niewpłacanie składek w dolarach bezpośrednio do Centrali.

W ramach tej kwoty przysługuje dostęp do Journala AES on-line. Wersję papierową miesięcznika JAES otrzymają członkowie, którzy dodatkowo wpłacą 50 USD bezpośrednio do Centrali AES.

Korzystając z okazji chcielibyśmy złożyć Wszystkim Członkom Polskiej Sekcji życzenia Zdrowych i Pogodnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego 2014 Roku.

Zarząd PS AES

Nagroda Fellowship Award

W maju 2013 r. podczas 134 Konwencji AES w Rzymie przyznanano Panu Zbigniewowi Kulce nagrodę pod nazwą Fellowship Award.

Dosłowny tekst Komisji Nagród AES:

Zbigniew Kulka – in recognition his outstanding and continued contributions to audio technology education of many generations of engineers and students, his scientific achievements in audio converter technology, and for his activity dedicated to Polish Section of the Audio Engineering Society.

Gratulujemy !

Polskie akcenty na 134 Konwencji AES w Rzymie

W dniach 04–07 maja 2013 roku odbyła się 134. Konwencja Audio Engineering Society (AES), międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego realizatorów, reżyserów i inżynierów dźwięku z całego świata. Tegoroczna Konwencja odbyła się w Rzymie.

Niepowtarzalna atmosfera Konwencji przyciągnęła profesjonalistów, przedstawicieli branży i studentów z całego świata, w tym studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku UMFC. Wieczne miasto stało się miejscem spotkań, dyskusji, prezentacji osiągnięć, wymiany doświadczeń na tematy dotyczące reżyserii i inżynierii dźwięku, techniki audio, akustyki i elektroakustyki.

Ważnym wydarzeniem Konwencji był prestiżowy konkurs nagrań studenckich organizowany przez Student Delegate Assembly. Jest to jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny w Europie konkurs, w którym biorą udział studenci z całego świata. Co roku do konkursu zgłaszanych jest około 50 nagrań, ocenianych przez profesjonalnych jurorów znaczących w światowym rynku produkcji muzycznej i filmowej.

Od kilku lat, również i w tym roku, studenci UMFC uhonorowani zostali wysokimi nagrodami, aż w dwóch z czterech kategorii konkursowych:

 • Złoty medal (pierwsza nagroda) w kategorii Sound for Visual Media dla Joanny Kamińskiej za udźwiękowienie filmu pt. I Need One Dollar w reżyserii Gioacchino Petronicce.
 • Brązowy medal (trzecia nagroda, pierwszej nie przyznano) w kategorii Traditional Acoustic Recording dla Małgorzaty NapiontekIgora Szymańskiego za nagranie kompozycji Witolda Jarosińskiego pt. Fantazja Rzeszowska.

Jury konkursu zwracało uwagę na walory estetyczne, wysoki poziom artystyczny i techniczny produkcji, spełniający wymagania profesjonalnych standardów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Komunikat nr 22 Walne Zgromadzenie PS AES

Szanowni Członkowie PS AES,

zapraszamy do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Polskiej Sekcji Audio Engineering Society (PS AES), które odbędzie się podczas XV Międzynarodowego Sympozjum Reżyserii i Inżynierii Dźwięku ISSET2013 (isset2013.agh.edu.pl), w dniu 27.06.2013 (czwartek) o godzinie 15.40, sala 103 pawilon D-1 AGH, ul. Reymonta 7, Kraków. Na zebraniu zostaną przedstawione: sprawozdanie z działalności PS AES, sprawozdanie Skarbnika PS AES, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PS AES oraz zostaną przeprowadzone wybory nowych władz PS AES na okres następnych 2 lat.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków PS AES.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od maja 2011 roku do czerwca 2013 roku.
 5. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Zarządu.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom PS AES.
 10. Wybory nowych władz PS AES.
 11. Dyskusja, wolne wnioski i przyjęcie uchwał.
 12. Zamknięcie obrad.

Sekretarz PS AES dr inż. Przemysław Plaskota

Komunikat nr 21 Opłaty za udział w 134 Konwencji AES

Szanowni Członkowie PS AES,

Zostaliśmy powiadomieni przez Centralę AES o wysokości obniżonych opłat za udział w 134 Konwencji AES w Rzymie w dniach 4-7 maja 2013 roku. Zasady rejestracji w Konwencji są podobne do obowiązujących podczas 132 konwencji AES, natomiast wysokość opłat jest następująca:

 • członkowie zwyczajni: 120 EUR,
 • studenci: 35 EUR.

Powyższe opłaty obejmują pełny program, tj. udział w sesjach referatowych, warsztatach, wykładach oraz zwiedzanie towarzyszącej Konwencji wystawie.

Składki te obowiązują, jeżeli zostanie dokonana wcześniejsza rejestracja.

Rejestracji dokonać należy pod adresem:
https://secure.aes.org/events/134/visitors.cfm?discount=ee

Członkowie Life Members nie płacą za udział w Konwencji, ale powinni się zarejestrować pod adresem:
https://secure.aes.org/events/134/visitors.cfm
Po zakończeniu rejestracji wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem.

Opłaty będą przyjmowane na miejscu, przy odbiorze identyfikatorów w recepcji Konwencji w Rzymie.

Zarząd PS AES