XVII Międzynarodowe Sympozjum
Inżynierii i Reżyserii Dźwięku

12-14 października 2017

 

XVII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku odbędzie się w dniach 12‑14 października 2017 roku w Warszawie. Sympozjum organizowane jest przez Polską Sekcję Audio Engineering Society przy współpracy z Polskim Radiem, Telewizją Polską, Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina i Politechniką Warszawską. Do udziału w Sympozjum zapraszamy reżyserów i realizatorów dźwięku, akustyków, specjalistów od nagłośnienia, pracowników nauki zajmujących się problematyką reżyserii i inżynierii dźwięku oraz dziedzinami pokrewnymi, studentów, pracowników firm związanych z produkcją i dystrybucją urządzeń elektroakustycznych. W programie Sympozjum przewidziane są sesje referatowe oraz sesje warsztatowe.

Proponowany temat przewodni: głośność programów radiowych i telewizyjnych.

Referaty będą kwalifikowane przez Komitet Naukowy do prezentacji na konferencji i publikacji w materiałach konferencyjnych zamieszczonych na nośniku elektronicznym.

Język konferencji

Obrady będą się odbywać w języku polskim. Istnieje możliwość prezentacji w języku angielskim, organizatorzy nie zapewniają jednak tłumaczenia referatów i wystąpień.

Ważne terminy

 • 30 czerwca 2017 r. – termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń referatów w języku angielskim.
 • 14 lipca2017 r. – informacja o decyzjach kwalifikacyjnych Komitetu Naukowego.
 • 21 lipca 2017 r. – ostateczny termin przyjmowania opłat konferencyjnych w obniżonej wysokości
 • 18 września 2017 r. – termin nadsyłania referatów (szczegółowe informacje o formacie oraz  trybie zgłaszania referatów zawarte będą pod adresem www.aes.org.pl/isset2017)

Tematyka konferencji

 • inżynieria i reżyseria dźwięku i obrazu
 • akustyka wnętrz
 • przetwarzanie dźwięku i obrazu
 • percepcja dźwięku i obrazu
 • systemy audiowizualne
 • technika studyjna
 • rozwiązania inżynieryjno-techniczne stosowane w praktyce

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w budynku Polskiego Radia w Warszawie, al. Niepodległości 77/85.

Konkurs

Podczas konferencji odbędzie się konkurs dla młodych pracowników nauki.

Wystawa

Podczas konferencji odbędzie się wystawa producentów sprzętu audio-video.

Patronat

Konferencja uzyskała patrona Polskiego Radia oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Walne Zgromadzenie PS AES

W trakcie konferencji odbędzie się Walne Zgromadzenie Polskiej Sekcji Audio Engineering Society.

Kontakt

Sekretariat: isset2017@aes.org.pl